1 December 2016

Bonusfonden blir Underhållsfonden från 1 mars

1 mars 2017 lanseras Underhållsfonden. Den kommer att ersätta dagens Bonusfond och blir lägenhetsbunden istället för hyresgästbunden. För dig som bor kvar i din lägenhet innebär detta ingen förändring av fondsaldot.

Rent a vehicle location

As a tenant, you are automatically placed in the vehicle location queue. There is a vehicle location queue regardless of where in Halmstad you wish to rent parking space or a garage. You are entitled to apply for a vehicle location anywhere you want, but if you apply outside of your neighbourhood, a 25% VAT will be added to your monthly rent.

There are two ways to get a vehicle location with HFAB. Please contact us for more information: +46 (0)35-138300, info@hfab.se