Kundnöjdhetsundersökning 2020

I år har hälften av alla våra hyresgäster fått möjlighet att svara på årets kundnöjdhetsundersökning, antingen digitalt eller via post. Nästa år är det dags för dig som inte fick möjlighet i år.

Åtta av tio är nöjda med oss som hyresvärd

Men det är för lite, tycker vi. För oss är det av största vikt att du trivs hemma och med oss på HFAB. I våras fick hälften av hyresgäster svara på en enkät med frågor om hur vi upplevs som hyresvärd, bostadsområdet och lägenheten.

Hela 60 procent har svarat på vår kundundersökning. Vi är tacksamma för det stora engagemanget. Svaren hjälper oss att prioritera rätt åtgärder för att bli bättre som hyresvärd redan i år.

Varför behövs en kundundersökning?

Vi vill vara en nyskapande, trygg, om­tänksam och ansvarstagande hyresvärd. Hur väl vi lyckas behöver vi hela tiden mäta, så att det inte bara blir tomma ord. Hur vi står oss i kon­kur­rensen med andra bostadsbolag är också viktigt att veta.

Metoden för kundundersökningen som skickades ut till er används av bostads­bolag i hela Sverige. Det innebär att vi kan jämföra vårt resultat med andra aktörers, både i Halmstad och utanför kommungränsen.

80 procent nöjda hyresgäster

Kundundersökningen visar att åtta av tio hyresgäster är nöjda med den service de får i mötet med våra med­­arbetare, tjänster och produkter.
Vi får höga betyg genom att lyssna på er och att hjälpa till för att avhjälpa fel, skapa trygghet och hålla rent och snyggt. 77,3 procent är nöjda med sin bostad.

Vad händer nu?

HFAB arbetar nu intensivt med planering av förbättringar. Vi vill bli bättre och går även på djupet i kund­undersökningen för att se vilka punkt­­­in­­sat­ser som kan behöva göras i enskilda fastig­heter. I februari 2021 kommer information om fler insatser utifrån undersökningens resultat.

Så genomfördes undersökningen

Hälften av alla hushåll i HFAB fick ett utskick från under­sök­nings­företaget AktivBo, som upphandlats för att göra kundnöjdhetsundersökningen. De hanterar hela processen och garanterar att du som hyresgäst är helt anonym när du svarar.

Varje enkät fick en personlig kod för att kunna kopplas till vad hyresgäster i specifika fastigheter tycker, så att åtgärder kan sättas in på rätt ställen. 

 

 

Customer service