Så jobbar HFAB för att minska smittspridningen av covid-19

Vi har infört tillfälliga öppettider för besök på Kundcenter och stängt våra husvärdskontor tillfälligt. Vi tar emot alla felanmälningar som vanligt, med skillnaden att vi numera har 30 dagar i stället för fem på oss att åtgärda dem. Mer information om vårt arbete med att minska smittspridningen. Ta hand om dig!

 

Individuell mätning för vatten och el saknas på vissa hyresfakturor

Vi har för tillfället störningar i vårt fastighetssystem, vilket har orsakat problem med att få med den så kallade IMD-avläsningen (individuell mätdata och debitering för vatten och/eller el) på februari månads hyresavisering. Mer information. 

Kundnöjdhetsundersökning 2021

Förra året fick hälften av alla våra hyresgäster möjlighet att svara på vår årliga kundnöjdhetsundersökning, antingen digitalt eller via post. I år är det dags för dig som inte fick möjligheten 2021.

Åtta av tio är nöjda med oss som hyresvärd

Men det är för lite, tycker vi. För oss är det av största vikt att du trivs hemma och med oss på HFAB. Under våren 2021 fick hälften av våra hyresgäster svara på en enkät med frågor om bostadsområdet, lägenheten och hur vi upplevs som hyresvärd.

Hela 62,5 procent svarade på vår kundundersökning. Det är en ökning med 2,5 procentenheter från året innan. Vi är tacksamma för det stora engagemanget. Svaren hjälper oss att prioritera rätt åtgärder för att bli bättre som hyresvärd.

Vill du se mer statistik och resultatet från kundundersökningen 2021? På sidan 32, 33 och 34 i vår senaste Hallå tidning kan du läsa mer om kundundersökningen och våra åtgärder.

Varför behövs en kundundersökning?

Vi vill vara en nyskapande, trygg, om­tänksam och ansvarstagande hyresvärd. Hur väl vi lyckas behöver vi hela tiden mäta, så att det inte bara blir tomma ord. Hur vi står oss i kon­kur­rensen med andra bostadsbolag är också viktigt att veta.

Metoden för kundundersökningen som skickades ut till er används av bostads­bolag i hela Sverige. Det innebär att vi kan jämföra vårt resultat med andra aktörers, både i Halmstad och utanför kommungränsen.

80 procent nöjda hyresgäster

Kundundersökningen visar att åtta av tio hyresgäster är nöjda med den service de får i mötet med våra med­­arbetare, tjänster och produkter.
Vi får höga betyg genom att lyssna på er och att hjälpa till för att avhjälpa fel, skapa trygghet och hålla rent och snyggt. 82,5 procent är nöjda med våra allmäna utrymmen.

Vad händer nu?

HFAB arbetar nu intensivt med planering av förbättringar. Vi vill bli bättre och går även på djupet i kund­undersökningen för att se vilka punkt­­­in­­sat­ser som kan behöva göras i enskilda fastig­heter. 

Så genomfördes undersökningen

Hälften av alla hushåll i HFAB fick ett utskick från under­sök­nings­företaget AktivBo, som upphandlats för att göra kundnöjdhetsundersökningen. De hanterar hela processen och garanterar att du som hyresgäst är helt anonym när du svarar.

Varje enkät fick en personlig kod för att kunna kopplas till vad hyresgäster i specifika fastigheter tycker, så att åtgärder kan sättas in på rätt ställen. 

 

 

Customer service