Så jobbar HFAB för att minska smittspridningen av covid-19

Vi har infört tillfälliga öppettider för besök på Kundcenter och stängt våra husvärdskontor tillfälligt. Vi tar emot alla felanmälningar som vanligt, med skillnaden att vi numera har 30 dagar i stället för fem på oss att åtgärda dem. Mer information om vårt arbete med att minska smittspridningen. Ta hand om dig!

 

Individuell mätning för vatten och el saknas på vissa hyresfakturor

Vi har för tillfället störningar i vårt fastighetssystem, vilket har orsakat problem med att få med den så kallade IMD-avläsningen (individuell mätdata och debitering för vatten och/eller el) på februari månads hyresavisering. Mer information. 

Så svarade ni

Serviceindex och produkt­index, vad betyder det?

Serviceindex i mötet med oss

Frågorna som ställs i kategorin handlar om hur du upplever mötet med våra medarbetare och våra tjänster.

Här mäts hur våra kunder upplever att de blir lyssnade
på och tagna på allvar, om det är tryggt och säkert, rent
och snyggt samt om de får hjälp med fel och service som efterfrågas. Exempel på fråga:

• Hur gick det att få felet reparerat inom rimlig tid?

Betyget: Svaren sammanställs i ”Serviceindex”. Det sammanvägda resultatet visar 80 procents kundnöjdhet 2020.

Produktindex, vad är det?

Vår produkt är attraktiva bostäder. Standard och trivsel i lägenheten och fastigheten, både invändigt och utvändigt mäts i produktindex. Andra viktiga frågor som vägs in är:

• Bostadens läge, trivsel i området och tillgång till service

• Bostadens attraktivitet, prisvärdhet och valuta för
månadshyran

• Om hyresgästen kan tänka sig att rekommendera
oss som hyresvärd.

Betyget: Svaren sammanställs i ”Produktindex”. Det sammanvägda resultatet visar 77,3 procents kundnöjdhet 2020.

Så svarade ni på vår kundnöjdhetsundersökning 2020

De allra flesta av våra hyresgäster är nöjda med oss som hyresvärd. I alla fall 80 procent, utifrån utfallet från mätningen kring serviceindex. På dessa sidor får du en närmare inblick kring hur utfallet kring era svar har blivit och kan ta del av citat men också exempelfrågor från undersökningen. Samtliga svarande har kryssat i enligt en fyrgradig skala, med graderingen mycket bra, ganska bra, inte så bra, dåligt (eller inte tagit ställning / inte aktuellt).

Återigen – tack för alla svar!

Ni är mest nöjda med

· 93% Trivsel i lägenheten

· 93% Ljusmiljö / tillgång på dagsljus

· 92% Bemötande av husvärden 

Ni är minst nöjda med

· 63% Ljudmiljö / ljudisolering 

· 62% Städutrustning i tvättstuga

· 56% Temperatur / värmekomfort vintertid

Serviceindex

 

Exempelpåstående – Tar kunden på allvar

· Hur tycker du att det fungerar med infor­mation om vad som ska hända i fastigheten?

· Hur upplever du be­mötandet av HFAB?

· Hur upplever du öppet­tiderna på Husvärds­kontoret?

 

Exempelpåstående – Rent och snyggt

· Vad tycker du om städning av tvätt­stugorna?

· Vad tycker du om städutrustningen i tvättstugan?

· Vad tycker du om städning av miljö­station?

 

Exempelpåstående – Hjälp när det behövs

· Hur gick det att felanmäla?

· Hur gick det att få felet reparerat inom rimlig tid?

· Hur städade hus­värden/underentreprenören efter sig?

 

Exempelpåstående – Trygghet

· Hur trivs du i trappuppgången?

· Hur trivs du i kvarteret?

· Hur fungerar det med belysningen på gården och nära huset?

 

Serviceindex

 

Exempelpåstående – Lägenheten

· Vad tycker du om
lägen­hetens utrustning?

· Vad tycker du om
lägen­hetens underhåll?

· Vad tycker du om ljud­isoleringen?

 

Exempelpåstående – Utemiljön

· Hur fungerar det med utformningen av gård och närmiljö?

· Hur fungerar det med trafik­miljön i närområdet?

· Vad anser du om skötsel av rabatter, buskar och andra gröna ytor?

 

Exempelpåstående – Allmänna utrymmen

· Vad tycker du om tvätt­ut­rustningen i tvättstugan?

· Vad tycker du om torkmöjlig­heterna i tvättstugan?

· Hur fungerar det att få tvättider?

Customer service