Vi får saker att hända

Tack vare kundundersökningen som skickades ut till hälften av alla
hyresgäster har vi ett tacksamt underlag för att förbättra oss – ännu mer.
Vissa delar kommer såklart att kräva stora insatser och större budget, medan annan utveckling kanske inte riktigt kräver lika mycket. Oavsett är vi helt övertygade om att både de större och mindre insatserna räknas.

En skön temperatur inomhus

Människor upplever temperatur olika, några trivs i 18 grader medan andra vill ha 24 grader. Därför har HFAB lagt sig på cirka 21 grader, då de flesta är nöjda. Med 21 grader infriar vi Folk­hälsomyndighetens rekommendationer när det gäller inomhustemperaturer. Mer om detta kan du läsa på hfab.se.

Om du upplever att du inte har till­­räcklig temperatur, kan du mäta den i mitten
av rummet. Om värmen understiger 20,5 grader grader kan du göra en felanmälan under Mina sidor, så kommer en husvärd hem till dig och mäter inomhustemperaturen.

Framtidens hem

Som alltid arbetar vi kontinuerligt med underhåll och förnyelse av våra fastigheter. Vissa är ju nya och andra har väldigt många år på nacken. Förutom att genomföra större insatser, som stambyten med köks- och badrumsrenovering, tak och fasader arbetar vi för att göra våra fastigheter mer hållbara genom till exempel solcells­paneler.

Några av våra stora projekt just nu är:

• Södra Vårhem, värmeinjustering höst 2020.

• Vallås, kontinuerligt arbete med fasad­underhåll och rörelsestyrning av belysning i förrådsmiljö.

• Kv Hertigen (Carl Kuylenstjernas väg), förnyelse med projektstart under oktober 2020. 

Så kommer du i kontakt med oss

Under 2020 har vi lanserat central felanmälan. Vår målsättning, tack vare ett nära samarbete mellan Kundcenter och vår husvärds­orga­­nisation, är att central fel­anmälan ska förädlas ännu mer.

För oss känns det givet att du får hjälp att lämna din felanmälan till Kund­center – så att våra husvärdar kan fokusera på åtgärderna som behöver göras i fastigheten och hemma hos dig.

I vissa fall behöver vi fortfarande ha telefontider. Till exempel för att komma i kontakt med våra kundvärdar. Du som hyresgäst ska alltid känna att du kan kontakta oss på 035-138300 för vägledning.

Sortering och miljöstationer

I samband med att HEM (Halmstads Energi & Miljö) kommer att påbörja insamling av matavfall i flerbostadshus blir vi först ut och möjliggör insamling på Vårhem och i Oskarström. Insamlat matavfall blir till värdefull biogas!

Parallellt kommer vi också att påbörja arbete för att se över miljöstationerna. Storlekarna på sopkärl kan behöva uppdateras, samtidigt som vi reflekterar kring ny belysning, åtgärder för att minska dålig lukt med mera.

… Och för dig som inte bor på Vårhem eller i Oskarström, vår tanke är att
hälften av alla hyresgäster ska ha möjligheten att sortera sitt matavfall redan under första halvan av 2021. Efterlängtat är att vi planerar att bygga två nya miljöstationer på Vallås. En möjlighet som tidigare saknats här.

Städutrustning som tål att synas

Vi planerar för att du alltid ska se vilken städutrustning som ska finnas
i våra tvättstugor. På så vis kan vi hjälpas åt att snabbt hantera om något saknas. Då kan även våra husvärdar snabbt se om något behöver kompletteras – och kanske till och med ha det med sig.

Customer service