Vi finns här för dig

Per och Erica två av våra medarbetare som i sitt dagliga arbete kommer att arbeta utifrån resultatet från årets kundundersökning. Här svarar de på några av era frågor från undersökningen.

Vi finns här för dig. Sommaräng med vildblommor i bakgrunden, en kvinna och en man iklädda plagg i olika blå nyanser i förgrunden.
Erica Johansson och Per Lidetun

Frågor och svar

”När jag flyttade in så var det dåliga tapeter med hål efter tidigare hyresgäst. Hade velat ha omtapetserat.”

Erica svarar: Merparten av våra hyresgäster kan använda Underhållsfonden för det du efterfrågar. Underhålls­fonden ökar månadsvis och tillhör lägenheten, men det är du som bor i den som använder fonden för att beställa nödvändiga ytskiktsunderhåll, som till exempel tapeter. Underhållsfonden är till för att du som hyresgäst ska kunna påverka ditt hem och är framtagen genom överenskommelse med hyresgästföreningen.

”Jag hade önskat bättre öppettider på HFAB:s husvärdskontor – och ett kontor på Sofieberg!”

Per svarar: Våra husvärdskontor är placerade i de fem områden där vi har merparten av våra lägenheter. I år har vi justerat processen för felanmälan, numera felanmäler du under Mina sidor eller i kontakt med Kundcenter
(035-138300). Genom att få in din felanmälan den vägen kan husvärdarna istället fokusera på andra delar i sitt uppdrag, till exempel åtgärder i ditt hem. Öppet­tiderna på kontoren är främst avsedda för nyckelutlämning.

”Jag tycker att det finns för få fordons­platser.”

Per svarar: Ta gärna kontakt med oss, så kan vi titta på var du söker en fordons­plats. Inom många av våra områden finns lediga fordonsplatser.

”Jag har inte sett någon ur er personal senaste åren, eller är det så att det inte syns på era kläder att ni representerar mitt bostadsbolag?”

Per svarar: Själv brukar jag under denna kallare period på året alltid ha en jacka där du kan se HFAB:s logga, men här kan vi bli bättre! Vi tittar på att ta fram ett enklare plagg att ha på oss när vi är ute i områdena – även på den ska loggan tydligt framgå så att du ser att vi kommer från HFAB. Vanligtvis har vi även områdes- och miljödagar minst en gång om året. Som ett led i att minska smittspridningen har vi tyvärr fått avvakta med dessa i år.

”Det har varit inbrott i källarförråden vid tre tillfällen under tiden jag har bott här, med uppbrutna lås.”

Erica svarar: Trygghet är något vi prioriterar högt! Vi jobbar med olika åtgärder för att motverka inbrott, till exempel att förbättra belysning, utveckla passersystem och beskära vild växtlighet. Förutom det är sociala insatser av stor vikt. Vi samverkar med bland andra polis och försäkringsbolag i syfte att öka trygg­heten för dig och dina grannar.

Även ni som hyresgäster är viktiga i arbetet mot brott. Tänk gärna på att vara vaksamma och att inte släppa in obehöriga personer i fastigheterna.
Blir du utsatt för ett brott ska det
alltid polisanmälas.

 

Customer service