Störningar i kabeltv-sändningen

Under onsdagen den 7 juni har flera av våra hyresgäster haft störningar i kabeltv-sändningen. Vi har kontaktat Tele2 för felsökning och nu ska sändningen fungera igen. Har du fortfarande problem med din tv-sändning? Då kontaktar du Tele2 direkt för att göra en felanmälan.

Tack för ditt tålamod!

Byta lägenhet via Bobytet

HFAB tillhandahåller tjänsten ”Bobytet” där du som hyresgäst kan annonsera om lägenhetsbyte med en annan hyresrättsinnehavare. Annonserar gör du själv på Bobytet och din annons ligger uppe i 60 dagar.

Villkor för byte

För att ansöka om lägenhetsbyte krävs att du har haft ditt lägenhetsavtal i minst ett år och att du under det året inte hyrt din lägenhet i andrahand utan den ska ha varit din huvudsakliga bostad. 

Du har rätt att byta din lägenhet med någon annan under förutsättning att den du byter med uppfyller våra grundkrav. Du kan bara byta hyresrätt mot hyresrätt.

När två hushåll väljer att byta lägenhet med varandra kallas det för direktbyte. Det är inget krav att den du byter med också är hyresgäst hos HFAB. Om byteslägenheten är hos annan hyresvärd än HFAB ska kopia på hyresavtalet bifogas ansökan. 

Tillstånd till lägenhetsbyte kräver att du har ett giltigt skäl. Med detta menas:

  • Förändrad familjesituation; om behovet av en större, mindre eller billigare lägenhet beror på exempelvis tillökning i familjen, inledande av nytt förhållande, separation eller dödsfall.
  • Förändrad ekonomisk situation.
  • Förändrat hälsotillstånd.
  • Arbete på annan ort.
  • Annat beaktansvärt skäl – kan exempelvis vara väsentligt förbättrad bostadsstandard.

Så här annonserar du:

  • Logga in på Mina sidor. Längst ner, under delen ”Mina avtal” hittar du knappen ”Bobytet”. 
  • Klicka på Bobytet för att skapa din annons. Förutom den information som vi har beskrivit din lägenhet med kan du beskriva lägenheten och ange dina önskemål för ett eventuellt byte.
  • När du sparar annonsen publiceras den direkt på Bobytet. Du kan alltid gå tillbaka till annonsen för att avbryta den.
  • Din annons på Bobytet är publicerad i 60 dagar. Du ser vilka som anmält intresse att byta lägenhet med dig på samma plats som du skapade annonsen.

När du hittat någon du vill byta lägenhet med, fyller ni båda i denna blanketten för direktbyte. Blanketten måste undertecknas av båda parter. Handläggningstiden kan ta upp till två månader. Byte kan endast ske vid månadsskifte. Handlingar som styrker skälet måste bifogas ansökan. Är inte ansökan komplett nekas bytet. Gäller bytet två HFAB-lägenheter måste båda parter ha beaktansvärda skäl för att bytet ska godkännas.

Vid ett direktbyte sägs alltid ditt gamla hyresavtal upp och din lägenhet besiktigas. Om du byter till en annan lägenhet hos HFAB nollställs dina köpoäng. Avtal för fordonsplatser följer aldrig med vid direktbyte.

Customer service