Störningar i kabeltv-sändningen

Under onsdagen den 7 juni har flera av våra hyresgäster haft störningar i kabeltv-sändningen. Vi har kontaktat Tele2 för felsökning och nu ska sändningen fungera igen. Har du fortfarande problem med din tv-sändning? Då kontaktar du Tele2 direkt för att göra en felanmälan.

Tack för ditt tålamod!

Drabbats av ohyra?

Om du upptäcker ohyra i din lägenhet är det alltid din skyldighet att ta detta på allvar. Ohyran ska utrotas om den inkräktar på lägenhetens användbarhet.

Den som råkar drabbas av ohyra avråds starkt från att flytta innan saneringsperioden är avslutad, eftersom du som hyresgäst kan bli ersättningsskyldig för sanering i den nya lägenheten om ohyran sprids även dit. Detta klassas som vårdslöshet.

Den som väljer att undanhålla information om eventuell ohyra och på så vis bidrar till spridning av denna kan förlora lägenheten.

Har du drabbats av ohyra? Kontakta omedelbart Anticimex 035-161161.

Customer service