Beställning av Underhållsfonden eller hyreshöjande val

För beställning av underhåll eller hyreshöjande val är du välkommen till HFAB:s Gör om hemma-avdelning. Här får du tips och råd och kan titta på sortiment av tapeter, köksluckor med mera.

Tänk på att beställning endast kan göras av lägenhetens avtalsinnehavare.

Från den dag du tecknar lägenhetsavtal och under hela din boendetid (tills dagen du säger upp ditt lägenhetsavtal) kan du göra beställningar från Underhållsfond eller Hyreshöjande val. Det innebär att du redan samma dag som du tecknar lägenhetsavtal kan göra en beställning till din kommande bostad med undantag av vissa hyreshöjande val då vi måste skicka ut någon att kontrollera förutsättningarna först. I dessa fall får man vänta tills man bor i lägenheten enligt avtalet. Inga beställningar kan påbörjas innan det datum som man enligt avtalet står på lägenheten. 

Beställningar kan göras från HFAB:s sortiment som uppdateras löpande. Underhållsfondens saldo debiteras direkt vid beställningstillfället. Om du beställer hyreshöjande val sker hyreshöjning då produkten är installerad i din lägenhet. När underhållsarbete är utfört av våra hantverkare är det viktigt att du kontrollerar resultatet. Om du inte är nöjd med utfört arbete ber vi dig att kontakta oss omgående.

Tillfällen då beställningen inte kan göras

Din möjlighet att använda Underhållsfonden eller beställa hyreshöjande val upphör när du säger upp din lägenhet, eventuella beställningar som inte påbörjats makuleras alltid. Beställning från Underhållsfond eller hyreshöjande val kan inte göras om du har en skuld till HFAB som överstiger 200 kronor. Så fort skulden är betald kan du återigen göra beställningar. Hyresgäster som har misskött sin relation med HFAB och därmed blivit spärrade i systemet har ingen möjlighet att nyttja fonden eller beställa hyreshöjande val under spärrtiden.

Tillfällen då beställningen kan nekas

Ibland måste HFAB neka beställningar då det anses vara onödigt resursanvändande på grund av att underhåll nyligen är utfört eller att större planerade renoveringar finns för fastigheten. Det kan också vara så att förutsättningarna inte är rätt eftersom varje fastighet är unik och det därför kan skilja sig åt vilket underhåll eller tillval som är möjligt.

Sortiment / Prislista

På din lägenhetsritning, som du hittar under Mina sidor, kan du se vilka rumsstorlekar din lägenhet har genom att bokstavsbeteckningar är angivna för respektive rum. Priset som debiteras lägenhetens Underhållsfond avgörs av storleken på det rum som du ska göra underhåll i:

  • Kokvrå (A)
  • Litet kök (B)
  • Stort kök (C, D)
  • Litet rum (E, F)
  • Mellanstort rum (G, H, I)
  • Stort rum (J, K)
  • Liten hall (E1-E)
  • Stor hall (F-G)
  • Klädkammare

Se Underhållsfondens priser

Regelverk för inre lägenhetsunderhåll

Gör om hemma, Fredrik Ströms gata 6

Måndag och tisdag 13.00-17.00
Onsdag 13.00-18.00
Torsdag och fredag 09.00-13.00

 

Telefon 035-138360.
Du når oss enklast på e-post: underhallsfond@hfab.se