Frågor och svar om Underhållsfonden & Hyreshöjande val

Tidsbokning Gör om hemma

Genom att boka tid får du dedikerad tid tillsammans med en säljkoordinator, för att på bästa sätt få vägledning att göra dina val från Underhållsfonden utifrån lägenhetens fondsaldo. Tidsbokningen inom ”Gör om hemma” som nu är ett telefonsamtal istället för ett fysiskt besök i Kundcenter är en åtgärd för att för att bidra till minskad smittspridning av coronaviruset. 

Vill du boka en tid för prata om beställningar från underhållsfonden eller hyreshöjande val lägger du ett ärende på Mina sidor, överst på sidan hittar du en knapp som leder dig dit. Vill du kontakta oss på annat sätt hittar du våra öppettider och kontaktvägar här. 

På dina betalda hyresavier kan du se lägenhetens fondsaldo.

Vi strävar efter att du får en bokad tid inom de närmaste veckorna.

För att tillsammans minska smittspridningen av coronaviruset utför vi nu enbart beställningar av Hyreshöjande val eller Underhållsfonden via bokad telefontid. 

Förbered dig med att se över din lägenhetsritning som du hittar på Mina sidor, samt vilka materialval du är intresserad av.

45 minuter. Blir vi inte klara under den tiden, kommer vi överens om en uppföljningstid. 

Vill du boka en tid för prata om beställningar från underhållsfonden eller hyreshöjande val lägger du ett ärende på Mina sidor, överst på sidan hittar du en knapp som leder dig dit. Vill du kontakta oss på annat sätt hittar du våra öppettider och kontaktvägar här. 

På dina betalda hyresavier kan du se lägenhetens fondsaldo.

Kundcenter och Gör om hemma avdelningen är två olika serviceenheter för att kunna rikta sin hjälp direkt mot ditt behov vid första kontakt. Därför har Gör om hemma sitt eget telefonnummer och telefontider för att kunna ge dig specifik hjälp och vägledning.

Vill du boka en tid för prata om beställningar från hyreshöjande val lägger du ett ärende på Mina sidor, överst på sidan hittar du en knapp som leder dig dit. Vill du kontakta oss på annat sätt hittar du våra öppettider och kontaktvägar här. 

På dina betalda hyresavier kan du se lägenhetens fondsaldo.

Ska du flytta in hos oss och har fått en beställningslapp för att göra nya materialval efter besiktningen, vill vi hänvisa dig vidare till den här sidan med mer information. För att minska smittspridningen av corona har vi även gått över till digitala formulär och personlig hjälp via bokning av telefonmöten (istället för fysiska besök i Kundcenter).

Normalt sker arbetsinsatsen inom tre månader efter beställning. När en beställning har tagits emot kontaktar våra entreprenörer dig.

Ja, fondsaldot har ökat på vanligt vis även under perioden vi har haft beställningsuppehåll.

Du kan se fondsaldot på hyresavin eller få veta det genom att kontakta oss (035-138360). Inom kort kommer fondsaldot även att gå att se under Mina sidor.

Vill du boka en tid för prata om beställningar från underhållsfonden eller hyreshöjande val lägger du ett ärende på Mina sidor, överst på sidan hittar du en knapp som leder dig dit. Vill du kontakta oss på annat sätt hittar du våra öppettider och kontaktvägar här. 

På dina betalda hyresavier kan du se lägenhetens fondsaldo.

Underhållsfonden

Fastighetsbolag i Sverige har olika system för hur så kallat inre lägenhetsunderhåll erbjuds. HFAB har valt att använda sig av ett fondsystem för att du som hyresgäst ska ges större möjlighet att påverka på vad som behöver underhållas och när i din lägenhet. Därför sätter HFAB varje månad av medel till din lägenhets Underhållsfond som ska användas för underhåll när detta behövs. På så vis ges du som bor i lägenheten möjlighet att prioritera vad du vill renovera och när det passar dig att beställa. Detta innebär dock att HFAB inte kontaktar dig för förfrågan om renovering av ytskikten i din lägenhet utan du kontaktar istället oss när du vill få rådgivning eller vill göra en beställning.

Underhållsfonden kan användas till det som är ytskiktsunderhåll i din lägenhet. Det innebär underhåll av golv, väggar och tak genom målning/tapetsering eller byte/underhåll av golv. Utöver detta kan du även använda Underhållsfonden för sprutmålning av köksluckor, byte av innerdörrar samt till ny bänkskiva.

HFAB gör i normalfallet inte ytskiktsunderhåll under din boendetid utan det måste du själv beställa. Undantag gäller om en oförutsedd händelse inträffar, till exempel brand eller vattenskada, som påverkar ytskiktet i din lägenhet. I dessa fall kommer HFAB att initiera ytskiktsunderhåll där Underhållsfonden i första hand används. Även vid omflyttning kan HFAB använda Underhållsfonden om det framkommer under besiktningen att lägenheten har ett påtagligt underhållsbehov. Den inflyttande hyresgästen får då välja tapet/färg/golvmaterial.

HFAB har ingen tidsgaranti för när beställt underhåll blir utfört, det beror på antalet beställningar som är före din samt vad du har beställt. Du kommer att få en ungefärlig väntetid i samband med att du gör din beställning.

Studentlägenheter hos HFAB har behovsstyrt underhåll vilket innebär att HFAB utför underhåll av ytskikt när detta behövs. Studentlägenheter har av naturliga skäl oftare nya hyresgäster och HFAB väljer därför neutrala ytskikt som passar även kommande hyresgäster.

HFAB:s dotterbolag har behovsstyrt underhåll vilket innebär att HFAB utför underhåll av ytskikt när detta behövs. Detta beror på att det inte finns något framförhandlat avtal för Underhållsfonder för lägenheter i våra dotterbolag.

Underhållsfonden tillhör lägenheten och får användas av dig som bor i lägenheten till den dag lägenhetsavtalet sägs upp. När du flyttar stannar Underhållsfonden kvar i lägenheten för nästa hyresgäst att använda. Om du flyttar till en annan lägenhet hos HFAB får du istället möjlighet att använda den lägenhetens Underhållsfond.

Underhållsfondens saldo

Du ser saldot under Mina sidor på hfab.se eller på din hyresavi.

Det finns ett tak för den maximala avsättning som HFAB gör till varje lägenhets Underhållsfond vilket innebär att Underhållsfonden kan bli full. Det tar 14 år för Underhållsfonden att bli full om Underhållsfondens saldo inte använts i lägenheten under hela den här perioden. När Underhållsfonden är full görs inga fler avsättningar. Så fort beställningar av underhåll gjorts ur Underhållsfonden fortsätter medel återigen att sättas av till Underhållsfonden.

Nej, Underhållsfondens saldot kan aldrig bli lägre än noll. Om du vill göra underhåll och fondsaldot inte räcker kan du själv betala mellanskillnaden. Om HFAB initierar underhållet bekostar HFAB mellanskillnaden.

Om saldot i Underhållsfonden inte räcker för det underhåll du vill beställa får du vänta tills saldots storlek har vuxit till den nivå som krävs för att du ska kunna beställa underhållet eller själv betala mellanskillnaden. Kan du utföra målning/tapetsering fackmannamässigt har du möjlighet att använda Underhållsfonden till att bekosta färg eller tapeter och själv göra jobbet. Då räcker saldot till mer underhåll.

Underhållsfonden är till för underhåll av golv, väggar och tak där det ytskiktet som har störst behov av underhåll prioriteras. Om en vattenskada inträffar som innebär att underhåll av golv, väggar eller tak måste göras används Underhållsfonden eftersom lägenheten får nya ytskikt. Det spelar ingen roll vem som har orsakat vattenskadan. Du som är hyresgäst får givetvis välja tapet/färg/golvmaterial ur vårt sortiment. Om Underhållsfonden måste användas till renovering av skadade ytskikt tar HFAB hänsyn till åldern av det nuvarande ytskiktet för vad som debiteras Underhållsfonden. Fonden debiteras därför enbart med den summa som motsvarar det förlorade värdet i det nuvarande ytskiktet. Det innebär att om det blivit en vattenskada i hallen och den nuvarande tapeten är fem år gammal debiteras Underhållsfonden inte för hela kostnaden för nya tapeter utan för de fem åren.

Under din boendetid är det du som ansvarar för att beställa nödvändigt underhåll för att du ska trivas i lägenheten. HFAB kommer inte att kontakta dig för att initiera underhåll, förutom vid fall där underhåll på grund av ytskiktsskador är nödvändigt (exempelvis vid vattenskada). Däremot kan HFAB komma att använda Underhållsfondens saldo vid bytet av hyresgäst om det framkommer vid besiktning att underhåll behöver göras. Information om det underhåll som HFAB initierar står specificerat redan när du söker lägenheten. HFAB:s policy är att i alla fall där det är möjligt låta den som tar över lägenhetsavtalet själv få välja väggfärg eller tapet.

Hyreshöjande val

Hyreshöjande val innebär att du lägger till något som inte fanns i lägenheten tidigare eller moderniserar lägenheten till en högre standard. Eftersom en permanent standardförbättring av din lägenhet görs är detta hyreshöjande. Det beror på att hyran bestäms av bruksvärdessystemet som regleras i hyreslagen. Om lägenheten exempelvis får ett nytt kök så har lägenhetens standard förbättrats och därför ökar också bruksvärdet. Reparation och underhåll av hyreshöjande val utförs alltid av HFAB och ingår i månadskostnaden.

HFAB sortimentslista för vilka hyreshöjande val som erbjuds uppdateras årligen. Exempel på hyreshöjande val som du kan beställa är diskmaskin, tvättmaskin, badrumsmöbler och parkettgolv.

Hyreshöjande val följer alltid med lägenheten och kan inte väljas bort av inflyttande hyresgäst. Undantag från detta gäller om hyresgäst med funktionshinder har svårighet att använda sin lägenhet på grund av det installerade hyreshöjande valet, exempelvis en tvättmaskin. Kontakta oss för mer information.

Det beror på att ett hyreshöjande val är en bestående standardförbättring i din lägenhet. Om lägenheten till exempel utrustas med diskmaskin inkluderar den nya hyran alltid att funktionen diskmaskin finns i lägenheten. Om diskmaskinen går sönder har HFAB ansvar för reparation och om detta inte går byter HFAB ut diskmaskinen till en ny, utan extra kostnad för dig som bor i lägenheten.

Beställa underhåll

Om snickerierna är slitna rekommenderar HFAB att du beställer målning av snickerier då du ska måla eller tapetsera om. Vår erfarenhet är att det blir mer tydligt att snickerierna upplevs som slitna då det kommit upp nya fina ytskikt på väggarna. Prata gärna med vår personal i Kundcentret för rådgivning.

Avsättning till Underhållsfonden är beräknad att räcka till allt underhåll som lägenheten behöver förutsatt att underhåll utförs när det finns ett tekniskt underhållsbehov på grund av slitna ytskikt. Eftersom du som bor i lägenheten ges möjlighet att påverka underhållet via vårt fondsystem är det viktigt att du tar långsiktiga beslut för att kunna göra det underhåll som behövs.

HFAB nekar i regel inte beställning från Underhållsfond eller hyreshöjande val men det finns tillfällen när detta kan behövas på grund av att tekniska förutsättningar inte är rätt eller för att beställningen bedöms som onödigt användande av resurser. Varje fastighet är unik vilket innebär att det kan skilja sig åt vilket underhåll som är möjligt. Till och med inom en enskild fastighet kan det finnas stora skillnader i förutsättningarna mellan olika lägenheter. Oavsett om du vill använda Underhållsfonden eller beställa hyreshöjande val är det HFAB:s ansvar att säkerställa att det du beställer är genomförbart i just din lägenhet, bedömning görs alltid av HFAB. Ur ett hållbarhetsperspektiv kan beställningar stoppas av HFAB om det finns risk för onödigt användande av resurser. Beställningar nekas om större planerade renoveringar finns för det rum som du avser göra beställning för.

Nej det kan du inte. Din möjlighet att beställa underhåll upphör den dagen uppsägning inkommer då HFAB vill ge den inflyttande hyresgästen möjlighet att påverka utseendet i sitt nya hem.

Du kan använda din lägenhets Underhållsfond under hela din boendetid, från dagen du tecknar lägenhetsavtal till den dag du säger upp det. Det innebär att du redan samma dag som du tecknar avtalet kan besöka HFAB:s kundcenter för att lägga en beställning till din kommande bostad med undantag av vissa hyreshöjande val då vi måste skicka ut någon att kontrollera förutsättningarna först. I dessa fall får man vänta tills man bor i lägenheten enligt avtalet. Däremot kommer inte din beställning att utföras förrän du har flyttat in. Eftersom allt underhåll har leveranstid (vanligen en-tre månader) kan det vara klokt att beställa innan du flyttar in för att få det utfört så fort som möjligt efter inflytt.

Nej, du måste ha flyttat in i lägenheten innan underhåll kan utföras. Eftersom alla beställningar har en viss leveranstid (vanligen en-tre månader) kan det vara klokt att beställa innan du flyttar in, med undantag för vissa hyreshöjande val, för att få det utfört så fort som möjligt efter inflytt.

Det är jätteviktigt för oss att du blir nöjd med resultatet av det underhåll som har beställts. Vi uppmanar dig därför att du alltid kontrollerar resultatet när renoveringen är slutförd. Om du inte är nöjd med utfört arbete ber vi dig omgående kontakta oss.

Sortiment

Färg och tapeter som inte tillhör HFAB:s sortiment får sättas upp av dig som bor i lägenheten men Underhållsfonden kan inte användas för att bekosta material eller utförande. Tänk på att inte använda material som inte håller den kvalité som är HFAB:s standardkrav eftersom du annars kan behövas återställa lägenheten när du flyttar ut. Fototapeter med eget motiv måste alltid återställas vid avflytt. Lägenhetens tak får inte målas med någon annan färg än vit. Kontakta oss gärna så berättar vi mer och hjälper dig att välja rätt material.

HFAB erbjuder fem typer av golv; parkettgolv, laminatgolv, linoleumgolv, plastmatta samt klinker (endast i hall). Det finns möjlighet att antingen byta golv i din lägenhet, polera befintligt linoleumgolv eller slipa befintligt parkettgolv. Laminatgolv, plastmatta, linoleumgolv samt polering av linoleumgolv eller slipning av befintligt parkettgolv kan beställas från Underhållsfonden. Parkett- eller klinkergolv som läggs in i ett utrymme där detta inte finns idag är en standardhöjning av din lägenhet och beställs som ett hyreshöjande val.

Slitna parkettgolv ska i första hand slipas, detta kan du beställa via din lägenhets Underhållsfond. Om parkettgolvet är för slitet för slipning byts det ut mot ett nytt parkettgolv efter Förvaltarens godkännande.

Klinkergolv kan beställas till din hall då hallen ofta utsätts för väta och slitage där klinkergolv är ett tåligt och passande golv. Detta under förutsättning att det ligger ett betonggolv under. Kontakta oss så undersöker vi detta.

Nya innerdörrar till din lägenhet kan beställas via lägenhetens Underhållsfond. Om du vill byta färg eller utseende på dina innerdörrar måste samtliga innerdörrar beställas vid samma tillfälle. Om du däremot väljer samma färg och typ av dörr som befintliga dörrar kan enskilda dörrar beställas separat.

En säkerhetsdörr kommer med flera fördelar jämfört med en äldre dörr. Den är betydligt mer inbrottssäker eftersom den består av en solid stålkonstruktion och tittöga. En säkerhetsdörr är också mer ljudisolerande och gör det svårare för brandrök eller dofter att tränga in i lägenheten.

Ett helt nytt kök med nya stommar, köksluckor, vitvaror och nya ytskikt kan beställas när HFAB genomför större renoveringar i din fastighet eller vid kampanjer.

HFAB utför vid behov underhåll av balkong och uteplatser vilket innebär att renovering inte kan beställas via lägenhetens Underhållsfond. Du kan däremot på egen bekostnad göra fint på din balkong. Några saker att tänka på om du vill inreda din balkong:

  • Golv: Många väljer att lägga in trall eller annat typ av golv på sin balkong för en mysigare känsla. Om du väljer att göra detta så tänk på att maxhöjd för golvet är 3cm för att säkerställa en säker höjd i förhållande till balkongräcket.
  • Målning: Tyvärr får du inte måla på din balkong (varken tak, väggar, golv eller balkongräcken) då våra husfasader måste se enhetliga ut. Däremot underhåller HFAB husfasaden vid behov.
  • Balkonglådor: Får du gärna ha men dessa måste av säkerhetsskäl fästas på insidan av din balkong för att undvika att de ramlar ner och om olyckan är framme träffar förbipasserande.
  • Installationer: Mindre fästanordningar tillåts men du får inte göra egen elinstallation eller göra åverkan på fasad eller vägg som inte går att återställa, exempelvis genom att sätta upp parabol. Kontakta gärna HFAB vid osäkerhet eller för rådgivning.

Balkonginglasning ingår inte som ordinarie sortiment och kan därför inte beställas för alla lägenheter. HFAB går istället ut med separata erbjudanden för denna möjlighet till utvalda fastigheter. Vilka fastigheter som erbjuds balkonginglasning beror på tekniska förutsättningar i fastigheten samt den långsiktiga underhållsplanen. Balkonginglasning är i dessa fall ett hyreshöjande val. Kontakta gärna din kundvärd på HFAB för att göra intresseanmälan om balkonginglasning där du bor.

Renovera själv

Du kan beställa färg eller tapet från HFAB:s utvalda sortiment via Underhållsfonden. Besök vårt kundcenter för att titta på tapeter/färgskalor. Så fort vi har godkänt och skickat iväg din beställning, kan du gå till vår avtalsbutik och hämta ut ditt material, undantagsvis kan det vara slut på lager. Butiken har då både beställningen och en lägenhetsritning till sitt förfogande. Eftersom endast lägenhetsinnehavaren kan hämta ut materialet, är det viktigt att du har legitimation med dig. Beställningen kommer att finnas hos butiken i två månader, därefter förfaller den. Om du hämtar ut material måste detta användas i lägenheten på det stället som du angivit. Arbetet måste vara utfört inom två månader från att du får materialet, därefter kan HFAB komma att göra stickprov för att säkerställa att underhållet är fackmannamässigt utfört.

För att säkerställa att arbetet blir fackmannamässigt utfört kan Underhållsfonden inte nyttjas för att bekosta endast golvmaterial. Om det vid kontroll inte skulle bli godkänt innebär det både resursslöseri då golvet ofta måste bytas ut och blir en tråkig kostnad för dig som hyresgäst.

Då du utför underhåll i din lägenhet, oavsett om du bekostar materialet själv eller via Underhållsfonden, måste det vara fackmannamässigt utfört. Om det inte är det blir du återställningsskyldig.

Ja det får du göra, du har rätt att på egen bekostnad utföra underhåll i din lägenhet. Däremot är det viktigt att du är noga med kvalitén på färg och tapeter för att inte riskera att bli återställningsskyldig om det är så att kvaliteten är så pass dålig att underarbete måste göras för att kunna måla/tapetsera om. Kontakta oss gärna så vägleder vi dig kring vilket material du ska välja.

Vitvaror

Spis, ugn, kyl och frys ingår som standard i alla HFAB:s lägenheter. Utöver dessa erbjuder HFAB vitvaror som hyreshöjande val, exempelvis diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare eller kolfilterfläkt.

Vitvaror som ingår i din lägenhet repareras eller byts ut av HFAB då de går sönder. Om din vitvara inte är fullt fungerande ska du felanmäla detta till HFAB för reparation eller byte, beroende på tekniska förutsättningar.

Om din vitvara är äldre än sju år kan du lösa ut den. HFAB ersätter då den utlösta vitvaran men en ny. Kostnaden för att lösa ut vitvaran baseras på restvärde där principen är den att ju äldre vitvaran är desto mindre kostar det att lösa ut den. Du betalar själv för att lösa ut den befintliga vitvaran. Kontakta oss för information.

Nej det kan du inte. Disk- eller tvättmaskin beställs som ett paket där både förberedelse för installation, installation, disk- eller tvättmaskin samt funktionsgaranti ingår. Fördelen med funktionsgaranti är att HFAB ansvarar för reparation av vitvaran samt byter ut den till en ny då den går sönder utan extra kostnad.

Nej, du får inte överta gamla vitvaror utan dessa hanteras av HFAB.

Badrum

Ytskiktsunderhåll för badrum eller andra våtutrymmen är inte inkluderade i Underhållsfonden utan görs av HFAB vid behov. Skulle något i ditt badrum vara undermåligt ber vi dig kontakta oss för målning, utbyte eller reparation. Ett helt nytt badrum kan erbjudas av HFAB vid större renoveringar i din fastighet och innebär ett permanent hyrespåslag. Kontakta din kundvärd eller förvaltare för mer information. Via hyreshöjande val kan du beställa badrumsmöbler samt duschhörna. Badrumsmöbler som erbjuds är kommod, spegel, överskåp, högskåp samt belysning. Befintliga badrumsmöbler underhålls eller byts ut av HFAB vid behov.

Badkar kan inte beställas till en lägenhet där dusch är installerat då dusch är bättre ur ett tillgänglighetsperspektiv samt mer miljövänligt. Hyresgäster kan på egen bekostnad samt i samråd med förvaltare sätta in ett eget badkar men du får inte göra påverkan på badrummets ytskikt eller göra ingrepp i HFAB:s anläggningar. Hyresgäst måste skriftligt intyga att insättning av badkar görs fackmannamässigt. Badkaret skall tas bort vid avflyttning. I lägenheter där det idag finns ett badkar byts badkaret ut mot ett nytt då det går söner.

De badrumsmöbler som finns i din lägenhet idag ingår som standard i lägenheten och HFAB ansvarar för utbyte eller reparation när dessa är uttjänta. Kontakta din husvärd för hjälp med detta. Om du önskar badrumsmöbler av en högre kvalité än de som erbjuds som standard eller om du vill sätta in en badrumsmöbel som inte finns i lägenheten idag kan du däremot beställa dessa som hyreshöjande val. HFAB ansvarar då för reparation och utbyte.

Underhåll av WC-rum kan inte beställas via Underhållsfonden utan detta underhåll är behovsstyrt. Kontakta HFAB för besiktning och beslut om underhållsbehov.

Customer service