Störningar i kabeltv-sändningen

Under onsdagen den 7 juni har flera av våra hyresgäster haft störningar i kabeltv-sändningen. Vi har kontaktat Tele2 för felsökning och nu ska sändningen fungera igen. Har du fortfarande problem med din tv-sändning? Då kontaktar du Tele2 direkt för att göra en felanmälan.

Tack för ditt tålamod!

Inflyttning

Från klockan 12 till 16, första vardagen i månaden, kan du hämta nycklarna till din lägenhet på ditt områdeskontor. Om den första är en lördag eller söndag får du tillgång till lägenheten nästkommande vardag.

Avflyttningsbesiktning och städbesiktning

Vi utför alltid en avflyttningsbesiktning så snart lägenheten är uppsagd. Oftast är lägenheten möblerad vid besiktningstillfället. Vid inflytt vill vi att du som inflyttande kontrollerar vad som noterats i besiktningsprotokollet och jämför det med lägenhetens skick. Om du upptäcker slitage eller skador som inte är omnämnt i besiktningsprotokollet ber vi dig kontakta din säljkoordinator inom åtta dagar.

Vid avflytt skall en städ- och funktionsbesiktning göras av kundvärden när lägenheten är tom, städad och klar. Denna besiktning bokas av den avflyttande hyresgästen med kundvärden i god tid - gärna en månad innan flytt.

Om du som inflyttande inte är nöjd med städningen av lägenheten eller upptäcker något som inte fungerar, anmäl detta omgående till din kundvärd. Brister i städningen avhjälps endast om det anmäls inom 24 timmar från inflyttning, dock ej vid överenskommelse om tidigare inflyttning. Läs mer om tidigare inflytt nedan.

Flytta in tidigare

Ibland finns det möjlighet att flytta in tidigare, om den som bott i lägenheten före dig vill flytta innan uppsägningstidens slut. Detta är en överenskommelse mellan in- och avflyttande och kan göras under förutsättning att HFAB godkänner detta. Bland annat måste vi först ha säkerställt lägenhetens skick genom en avflyttningsbesiktning. Tänk på att städbesiktning ej utförs av kundvärden vid överenskommelse om tidigare inflyttning, utan städningen godkänns då istället av inflyttande hyresgäst.

En uppsättning nycklar kan lämnas till inflyttande hyresgäst, resterande nycklar måste lämnas in på områdeskontoret.
Om lägenhetsnycklarna är inlämnade i förtid och du och den som flyttat från lägenheten är överens om att en nyckel ska lämnas ut i förtid så måste den avflyttande hyresgästen skriva på fullmakt för detta. Du hittar fullmakten för tidigare avflytt här.

Den avflyttande hyresgästen är alltid ansvarig för lägenheten tills dess att avtalet löper ut även om utflytt skett tidigare.

Får någon annan hämta ut min nyckel?

Om du inte kan hämta dina lägenhetsnycklar själv utan vill skicka någon annan på inflyttningsdagen, måste personen som hämtar nycklarna ha med sig en fullmakt. Du hittar fullmakten för nyckelutlämning här. Legitimation krävs vid uthämtning.

Customer service