Besiktning och avflyttning

När du har sagt upp din lägenhet genomför HFAB två besiktningar. Den första besiktningen, avflyttningsbesiktningen, utförs inom sju dagar från uppsägningen.

Vid det första tillfället går besiktningspersonen igenom lägenhetens generella skick och noterar eventuella skador i lägenheten i ett besiktningsprotokoll. Protokollet får du därefter ta del av. Syftet med denna besiktning är att fånga upp vad som behöver åtgärdas i lägenheten samt att protokollföra lägenhetens skick innan nästa hyresgäst flyttar in.

Den andra besiktningen, städbesiktningen, utförs i samband med att du flyttar ut ur lägenheten. Då ska lägenheten vara städad och i skick för nästkommande hyresgäst. Vi tittar då även efter eventuella anmärkningar från avflyttningsbesiktningen. Lösöre, som inte tillhör HFAB, kommer i detta läge att plockas bort - om inget annat avtalats med den inflyttande hyresgästen. Städbesiktningen bokar du själv med din husvärd.

 Kom ihåg att:

  • Anmäla flytt hos Skatteverket
  • Säg upp dina el-, telefoni- och bredbandsavtal
  • Rensa ur eventuella förråd och garage
  • Flyttstäda alla utrymmen
  • När det är dags för flyttstädningen är det viktigt att gå igenom även balkong och/eller uteplats. Dessa räknas in i lägenheten.
  • Samla ihop dina nycklar och liknande (till exempel tag, parkeringstillstånd, tvättkort/tvättcyliner)
Customer service