Störningar i kabeltv-sändningen

Under onsdagen den 7 juni har flera av våra hyresgäster haft störningar i kabeltv-sändningen. Vi har kontaktat Tele2 för felsökning och nu ska sändningen fungera igen. Har du fortfarande problem med din tv-sändning? Då kontaktar du Tele2 direkt för att göra en felanmälan.

Tack för ditt tålamod!

Byta lägenhet via bobytet

HFAB tillhandahåller tjänsten ”Bobytet” där du som hyresgäst kan annonsera om lägenhetsbyte med en annan hyresrättsinnehavare. Annonserar gör du själv på Bobytet och din annons ligger uppe i 60 dagar. Tänk på att andra regler kan gälla för kommunens äldrelägenheter!

 Villkor för byte

Du har rätt att byta din lägenhet med någon annan under förutsättning att den du byter med uppfyller våra grundkrav inklusive ålderskravet. Du kan bara byta hyresrätt mot hyresrätt.

När två hushåll väljer att byta lägenhet med varandra kallas det för direktbyte. Det är inget krav att den du byter med också är hyresgäst hos HFAB.

För att få tillstånd till ett lägenhetsbyte krävs att du har beaktansvärda skäl:

  • Ändrade familjeförhållanden; om behovet av en större, mindre eller billigare lägenhet beror på exempelvis tillökning i familjen, inledande av nytt förhållande, separation eller dödsfall.
  • Väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden - önskemål om lägre hyra.
  • Ändrade förhållanden på grund av studier eller arbetsplatsens läge.
  • Väsentligt förbättrad bostadsstandard i form av till exempel en större och/eller nyrenoverad lägenhet.


Du som vill byta en lägenhet som du tidigare fått via byte, måste ha ett starkare skäl om det nya bytet sker cirka ett år från att du bytte till dig din nuvarande lägenhet.

Så här annonserar du

  • Logga in på Mina sidor. Längst ner, under delen ”Mina avtal” hittar du knappen ”Bobytet”.
  • Klicka på Bobytet för att skapa din annons. Förutom den information som vi har beskrivit din lägenhet med kan du beskriva lägenheten och ange dina önskemål för ett eventuellt byte.
  • När du sparar annonsen publiceras den direkt på Bobytet. Du kan alltid gå tillbaka till annonsen för att avbryta den.
  • Din annons på Bobytet är publicerad i 60 dagar. Du ser vilka som anmält intresse att byta lägenhet med dig på samma plats som du skapade annonsen.

När du hittat någon du vill byta lägenhet med, fyller ni båda i blanketten för direktbyte. Blanketten måste undertecknas av båda parter och vara oss tillhanda minst två månader före månadsskiftet då byte av lägenheter ska ske.

Vid ett direktbyte sägs alltid ditt gamla hyresavtal upp och din lägenhet besiktigas. Om du byter till en annan lägenhet hos HFAB nollställs dina köpoäng. Avtal för fordonsplatser följer aldrig med vid direktbyte.

Customer service