Störningar i kabeltv-sändningen

Under onsdagen den 7 juni har flera av våra hyresgäster haft störningar i kabeltv-sändningen. Vi har kontaktat Tele2 för felsökning och nu ska sändningen fungera igen. Har du fortfarande problem med din tv-sändning? Då kontaktar du Tele2 direkt för att göra en felanmälan.

Tack för ditt tålamod!

Hyr ut i andra hand

För dig som vill hyra ut i andra hand följer HFAB hyresnämndens principer. Ett skriftligt intyg från oss krävs för att få hyra ut lägenheten i andra hand. För att din andrahandsuthyrning ska bli godkänd måste du ha ett beaktansvärt skäl och uppfylla ålderskravet. Tänk på att andra regler kan gälla för kommunens äldrelägenheter!

 Beaktansvärda skäl  

  • Ålder eller sjukdom. En hyresgäst kan ha beaktansvärda skäl om han eller hon läggs in på sjukhus eller annat tillfälligt boende på grund av ålder eller sjukdom. Läkarintyg krävs.
  • Särskilda familjeförhållanden. Ett skäl till detta kan vara när en hyresgäst vill provbo i ett parförhållande. För att beviljas detta får man inte ha bott tillsammans tidigare. Om man ska provbo i en lägenhet vill vi ha kopia på din kommande sambos hyresavtal/köpeavtal dit du flyttar. Observera att man som provsambo får beviljat andrahandsuthyrning i max ett år, inklusive tre månaders uppsägningstid
  • Längre utlandsvistelse (minst 4 månader). Kopia på biljett ska kunna uppvisas.
  • Tillfälligt arbete/studier på annan ort eller i annat land. Arbetsgivarintyg eller studieintyg erfordras. Orten bör ej ligga inom normalt pendlingsavstånd dvs restid ca 3 tim/dag eller ca 20 mil/dag).

Det kan finnas andra beaktansvärda skäl än de som nämnts ovan, till exempel särskilda situationer där hyresgästen har påtagliga skäl att inte använda lägenheten men samtidigt skäl att behålla anknytning till den. Ett exempel kan vara vård av anhörig i dennes hem.

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand ansöker du om detta på blanketten för andra handsuthyrning, som också finns att hämta i vår kundtjänst. Ansökan beviljas sex månader eller ett år i taget. Därefter har du möjlighet att ansöka om förlängning, upp till max tre år. 

Förstahandshyresgästen är alltid ansvarig gentemot HFAB vid utebliven hyresbetalning eller vid störning, samt vid uppkomna skador i lägenheten.
Tänk på att den tilltänkta andrahandshyresgästen inte får ha några hyresskulder eller en misskött relation till HFAB och att det är ert gemensamma ansvar att ha se till att en gällande hemförsäkring finns, samt att ni bör upprätta ett avtal sinsemellan.

Se till att bli godkänd innan du hyr ut!

Påkommen olovlig andrahandsuthyrning leder till vräkning och klassas dessutom som misskött relation med HFAB. Misskött relation leder till att du inte har möjlighet att hyra en av våra lägenheter de kommande två åren. Regelbundna kontroller görs i beståndet.

Hyr aldrig ut en lägenhet i andra hand utan att skriva ett avtal mellan dig och andrahandshyresgästen. Exempel på avtal finns hos Hyresgästföreningen eller så söker du på nätet.

Customer service