Uppsägning

Uppsägningstiden för en lägenhet är tre månader och räknas alltid per den siste i månaden. För att din uppsägning ska kunna räknas som uppsagd den aktuella månaden ska en uppsägningsblankett lämnas till HFAB senast den sista i månaden.

Din uppsägning ska alltid lämnas in skriftligt. Antingen på nuvarande hyresavtal eller på denna uppsägningsblankett, som även finns att hämta i vårt kundcenter. Inlämnad uppsägning kan inte återtas.

När du säger upp din lägenhet får du behålla de köpoäng du samlat under tiden du bott i lägenheten, men kom ihåg att du minst en gång var 365:e dag måste logga in under Mina sidor och bekräfta att du vill fortsätta att stå i bostadskön.

Att tänka på vid uppsägning:

  • Uppsägningstiden för en lägenhet är tre månader. Ditt eventuella önskemål om tidigare avflyttning noterar du på uppsägningsblanketten.
  • Du som hyresgäst är skyldig att visa din lägenhet för de personer som erbjudits visning av HFAB. Visningstiden är 5 dagar och du som avflyttande hyresgäst blir kontaktad av de sökande som har fått erbjudande om lägenheten.
  • Din kundvärd bokar en besiktning av din lägenhet när din uppsägning har kommit in till oss. Du som hyresgäst kan själv avgöra om du vill vara med under besiktningen eller inte.
  • I samband med bokningen av besiktningen skickar vi hem en checklista till dig som avflyttande hyresgäst. Listan specificerar hur lägenheten ska städas innan du flyttar. Innan det är dags att flytta ska du boka en städbesiktning med din husvärd – tänk på att var ute i god tid! Städbesiktningen ska vara genomförd senast klockan 12 på avflyttningsdagen.

Undantagsregler vid uppsägning:

- Flyttar man inom HFAB eller till vårdboende är uppsägningstiden två månader.

- Vid dödsfall är uppsägningstiden en månad (kan bara sägas upp av dödsbodelägare och intyg från skatteverket/begravningsbyrån ska uppvisas). Sker uppsägning senare än tre månader efter dödsfallet, är uppsägningstiden tre månader.

Customer service