Inflyttning

Från klockan 12, företrädesvis mellan klockan 14 och 16, den första vardagen i månaden kan du hämta nycklar till din studentlägenhet på Lineheds husvärdskontor (Åttingsstigen 1). Om den första är en lördag eller söndag får du tillgång till lägenheten nästkommande vardag.

Flytta in tidigare
Ibland finns möjlighet att flytta in tidigare, om den som bott i studentlägenheten före dig vill flytta innan uppsägningstidens slut. Detta är en överenskommelse mellan in- och avflyttande och kan göras under förutsättning att HFAB godkänner detta. Bland annat måste vi först ha säkerställt lägenhetens skick genom en avflyttningsbesiktning. Tänk på att en städbesiktning ej utförs vid överenskommelse om tidigare inflyttning.

Du som avflyttande hyresgäst ska lämna båda nycklarna med en fullmakt till Lineheds husvädskontor (Åttingsstigen 1). Tänk på att det ska ha utförs en avflyttningsbesiktning innan dess. Den avflyttande hyresgästen är alltid ansvarig för lägenheten tills dess att kontraktet löper ut.

Får någon annan hämta ut min nyckel?
Om du inte kan hämta dina lägenhetsnycklar själv utan vill skicka någon annan på inflyttningsdagen, måste personen som hämtar nycklarna ha med sig en fullmakt, som finns här. Legitimation krävs vid uthämtning.

Om lägenhetsnycklarna är inlämnade i förtid och du och den som flyttat från lägenheten är överens om att en nyckel ska lämnas ut i förtid så måste den avflyttande hyresgästen skriva på fullmakt för detta. Du hittar fullmakten här.

Besiktnings- och städprotokoll
Om du inte är nöjd med städningen av lägenheten du flyttar in i eller upptäcker något som inte fungerar, anmäl detta omgående till din husvärd. Brister i städningen avhjälps endast om det anmäls inom 24 timmar från inflyttning, dock ej vid överenskommelse om tidigare inflyttning. 

Om du upptäcker slitage som inte är omnämnt i besiktningsprotokollet så kontakta din säljkoordinator som utfört besiktningen inom åtta dagar.

Customer service