1 juni 2017

Se hit student! Viktig information för terminstart 2017

Studentlägenheter med inflyttning 1/9 är sökbara 19/7.

Studentlägenheter med inflyttning 1/10 är sökbara 23/8.

Hitta ledig fordonsplats