Min fastighet

Välkommen hem! Här kan du som är hyresgäst söka fram din bostadsadress och se vem som är din husvärd och kundvärd. Du kan även se vilka TV- och internetförutsättningar som finns på din adress.

Mina sidor

Logga in på Mina sidor för att göra en felanmälan, se ditt lägenhetsavtal eller hantera intresseanmälningar.

Trygghetsjour

Akuta störningsärenden kvällstid samt lördag, söndag och helgdag - ring HFAB:s Trygghetsjour på telefon 035-129240.

Felanmälan

Felanmälan

Alla felanmälningar görs till din husvärd, som du kan söka fram med din adress till vänster. Tänk på att inte låsa ett eventuellt extralås i lägenhetsdörren om du har gjort en felanmälan och godkänt att vi får gå in med en reservnyckel.