Min fastighet

Välkommen hem! Här kan du som är hyresgäst söka fram din bostadsadress och se vilka TV- och internetförutsättningar som finns på din adress.

Mina sidor

Logga in på Mina sidor för att göra en felanmälan, se ditt lägenhetsavtal eller hantera intresseanmälningar.

Trygghetsjour

Akuta störningsärenden kvällstid samt lördag, söndag och helgdag - ring HFAB:s Trygghetsjour på telefon 035-129240.

Felanmälan

Felanmälan

Felanmälan gör du på Mina Sidor eller till Kundcenter mellan kl 8.00-17.00 på 035-138300.
Tänk på att inte låsa ett eventuellt extralås i lägenhetsdörren om du har gjort en felanmälan och godkänt att vi får gå in med reservnyckel.