Min fastighet

Välkommen hem! Här kan du som är hyresgäst söka fram din bostadsadress och se vem som är din husvärd och kundvärd. Du kan även se vilka TV- och internetförutsättningar som finns på din adress.

Trygghetsjour

Akuta störningsärenden kvällstid samt lördag, söndag och helgdag - ring HFAB:s Trygghetsjour på telefon 035-129240.

Felanmälan

Felanmälan

Alla felanmälningar görs till din husvärd, via länken här till vänster. Du kan även ringa husvärden om du har specifika frågor. Tänk på att inte låsa ett eventuellt extralås i lägenhetsdörren om du har gjort en felanmälan och godkänt att vi får gå in med en reservnyckel.