Min fastighet
2017-01-01

Temperatur upplevs olika

HFAB infriar Folkhälso­mynd­ig­hetens rekommendationer när det gäller inomhustemperaturer.
– Vår målsättning är högre än många andra av landets fastighets­bolag och högre än vad lagen kräver. Det är främst av miljöskäl som vi vill värma lägenheterna till som högst 21 grader, med en marginal på 0,5. Varje grad varmare vi har inomhus ökar förbrukningen av energi med fem procent och bidrar till en negativ klimat­påverkan, förklarar Mattias Prytz, driftingenjör på HFAB.

På elementen i HFAB:s cirka 10 000 bostäder sitter en termostatventil som känner av värmen i lägenheten. När det är 21 grader i rummet stängs den automatiskt och därför kan elementet vara kallt oavsett hur kallt det är utomhus.
– Att känna och hitta ”rätt” temperatur är en svår balansgång, man upplever värme på olika sätt. Så små förändringar som ett par tiondelars grad kan påverka ens uppfattning. Hur värmen upplevs kan bland annat bero på hur huset där man bor är byggt med varierande värme- och ventilationssystem. Men ingen ska behöva ha lägre temperatur än 20,5 grader, poängterar han.
– Vi tar diskussionen om rätt lägenhets­temperatur på stort allvar och lägger ner mycket tid och kraft på att skapa så bra boendemiljöer som möjligt, för alla våra hyres­gäster.

Lägenheten är inte så kall som man ibland kanske tror. För att kontrollmäta ­tempera-turen har HFAB tillgång till utrustning med regelbundet kalibrerade instrument. Trots att lufttemperaturen är rätt kan det hända att hyresgäster upplever att de fryser.
– Det är viktigt att klä sig efter temperaturen, säger Mattias Prytz.

Eftersom en del av våra fastigheter är äldre och har ett omodernare klimatskal är upplevelsetemperaturen ibland lägre än vad termometern visar. Känner man sig frusen kan man ta på sig en tröja och ett par sockar. En filt i tv-soffan kan också rekommenderas.

4 tips på hur du behåller värmen i din lägenhet:

Möblera rätt
Möblera energismart så att till ­exempel en soffa eller säng inte ­placeras framför elementet och ­hindrar värmen från att nå ut i rummet.

Varma kläder
Det är viktigt att klä sig efter ­temperatur. Den som upplever att 21°C är för kallt bör ta på sig mer kläder. En filt i tv-soffan kan också rekommenderas.

Vädra med förnuft
Vädra snabbt och effektivt! Om man vädrar för länge släpps värmen ut samtidigt som möblerna blir kalla och sänker rumstemperaturen.

Kolla termostaten
Kontrollera att termostatsventilen står i öppet läge, det vill säga attden inte är nedvriden. Om inte; vridpå termostaten några gånger och känn sedan om du märker någonskillnad på elementet. Termostat ären reglerteknisk del i elementet som gör att det håller en konstant lägsta­temperatur.

Vanliga frågor & svar

Vad säger lagen om värme i lägenheter?
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus (FoHMFS 2014:17) anger att gränsen för sanitär olägenhet vid enkel mätning är lufttemperatur under 18°C och över 28°C. De allmänna råden gäller inte vid extrema värderförhållanden. 

I dessa allmänna råd ges rekommendationer för tillämpningen av 9 kap. 3 § och 26 kap. 19 § miljöbalken (1998:808) vad gäller temperaturer inomhus.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att temperaturen i en lägenhet bör vara mellan 20°C och 23°C. Temperaturen ska aldrig vara lägre än 18°C, och inte varmare än 28°C på sommaren.

Vad säger hyresgästföreningen om värmen i lägenheten?
​Hyresgästföreningen går på Folkhälsomyndighets rekommendationer. Se ”Vad säger lagen om värme i lägenheter”.

Hur ser HFAB:s riktlinjer ut avseende termiskt rumsklimat (temperaturen i lägenheten)?
HFAB:s riktlinjer avseende lufttemperatur inomhus anvisar 21°C som målsättning under uppvärmningssäsongen (22 °C i äldrelägenheter). En generell rumstemperatur på ca 21°C förutsätter att såväl byggnaden som värme- och ventilationsanläggningen är i fullgod kondition.

Det är av miljöskäl, som HFAB vill värma lägenheterna till som högst 21°C. Varje grad varmare vi har inomhus ökar förbrukningen av energi med 5 procent och bidrar till en negativ klimatpåverkan.

Under riktigt kalla vintrar eller köldknäppar kan du tillfälligt få acceptera lägre temperaturer än Folkhälsomyndighetens rekommendation om 20°C. 

Vilken temperatur ska jag ha i lägenheten?
Inte lägre än 20,5°C (21,5°C i äldrelägenheter). HFAB har som målsättning att lufttemperaturen i lägenheten under uppvärmningssäsongen ska vara 21 grader (22 grader i äldrelägenheter).

Vilken temperatur ingår i hyran?
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att temperaturen i en lägenhet minst bör vara 20°C men HFAB:s målsättning är runt 21°C. 20,5-21°C arbetar vi efter.

När sätter HFAB på värmen i husen?
Det sker med automatik idag. När det blir kallt ute går värmen på automatiskt. Ju kallare det är ute desto varmare vatten skickas ut till elementen, om behov finns.

Under sommaren kan innetemperaturen ligga upp emot 25°C. När temperaturen under hösten sjunker till ca 21°C, innan värmen startas, kan det upplevas som kallt i lägenheten, för det är förändringen du upplever. Värmen startas försiktigt efter behovet, vilket innebär att temperaturen på elementen kan ligga på 24-28°C. Din hand har en temperatur på ungefär 30 grader. Om elementet inte är varmare än handen upplever vi att det inte kommer värme från det, men det gör det. Man kan lätt tro att något är fel, men det viktigaste är att lufttemperaturen i lägenheten är 20,5-21°C.

Värmen går igång, så det känns på elementeten, när utomhustemperaturen ligger stabilt runt 10 till 13°C.  

Varför är mitt element kallt ibland?
På elementet sitter en termostatventil som känner av temperaturen i lägenheten. När termostaten känner av att det är ca 21°C i rummet, stänger den av vattenflödet genom elementet. Efter ett tag så svalnar elementet av till samma temperatur som det är i rummet. Det är därför som man ibland kan känna att elementet är kallt trots att det är minus grader ute. När sedan temperaturen i rummet sjunker under 21°C så öppnar termostaten igen. På så sätt håller man en jämn temperatur inne. Det är alltså inte säkert att ditt element alltid är varmt, ens under vintern.

Hur ska värmen vara fördelad på elementen?
Är elementet kallt nedtill men varmt upptill? Det är helt i sin ordning. Det varma vattnet strömmar in upptill, ger ifrån sig värme och strömmar ut nedtill för att åter värmas upp. 
Är elementet varmare nedtill och kallare upptill? Då kan det vara luft i elementet som hindrar det varma vattnet från att cirkulera. Gör då en felanmälan.

Jag upplever att temperaturen sjunker på natten, stämmer detta?
Temperaturen på värmesystemet sänks inte på natten men då lampor, TV, datorer och andra elektriska apparater stängs av så kan temperaturen sjunka något. Elementet fortsätter ändå att styra mot 21°C. 

Om jag ändå fryser trots att lufttemperaturen är rätt?
Det är viktigt att klä sig efter temperatur. Då många av våra hus är äldre och har ett omordernare klimatskal är upplevelsetemperaturen lägre än vad termometern visar. Känner man sig frusen tar man på sig en tröja och ett par sockar.

Clo-är en måttenhet för hur värmande kläder är. Vanlig inomhusklädsel vintertid har 1,0 clo, medan sommarklädsel har 0,6 clo. Att vara naken motsvarar 0 clo.

Eftersom den mesta energin lämnar vår kropp genom huden så spelar det stor roll vilka kläder du har på dig inomhus. Kläderna producerar inte själv någon värme, med de hindrar värmen från att lämna kroppen. Med hjälp av Clo (Clothes) kan du räkna ut hur mycket kläder du behöver för att det ska kännas bra beroende på hur varmt eller kallt det är. Om du upplever att ca 21 grader är för kallt så kan det bero på att du inte har tillräckligt mycket kläder på dig. Sedan så spelar även aktivitetsnivå, lufthastigheten och luftens fukthalt roll. 

För att uppleva det behaglit inomhus kan kläder motsvarande 1,0 clo behövas. Det motsvarar en person med underkläder (0,05 clo),strumpor (0,05 clo), en t-shirt (0,10 clo), skjorta med lång ärm (0,25 clo), tröja (0,30 clo) och långbyxor (0,30 clo).

Hur möblerar jag för att få det varmare?
Om det är kallt i lägenheten kan det faktiskt bero på hur man möblerar sin lägenhet. Det är mycket viktigt att inte ställa soffor, hyllor mm tätt intill elementet så att värmen inte kan spridas ut i rummet. Tjocka gardiner som hänger framför termostaten påverkar dess funktion då den inte känner av rätt rumstemperatur och stänger av värmen till elementet för tidigt. Man ska heller inte klä in elementen med  ”elementskydd”, för då stängs värmen in.

Varför ska jag ha friskluftsventilerna öppna?
Under höst och vinter tillbringar vi oftast mer tid i bostaden än under sommartid, varför det blir än viktigare med ett behagligt inomhusklimat. Men trilla inte i fallgropen att stänga igen tilluftsventiler i tron att det då blir varmare. Det enda som händer är att luften i lägenheten blir dålig, instängd och att du kan få in ovälkomna lukter som matos och röklukt från din granne.

Ventilen ska alltid stå lite öppen, även på vintern. Man ska inte täta ventilerna och hindra luften att komma in. Då sätts ventilationssystemet ur spel. Luften som kommer in är viktig för att du ska få ett bra inomhusklimat och dessutom hjälper luften till att sprida värmen från elementet ut i rummet. Den använda luften försvinner sedan ut i köket och badrummet där den sugs ut.

För att få ett fräscht inomhusklimat är det lika viktigt att få in ny luft som att få ut gammal.

Kan jag vädra min lägenhet på vintern?
Ja, och det är bra att göra det ibland. Men se till att inte fönster står öppna under en längre tid. Vädra istället ordentligt en kort stund. Det händer tyvärr allt för ofta att vi kommer hem till hyresgäster som klagar på att det är kallt, vi kan då bara konstatera att man vädrat på fel sätt och förlänge. Därför är lägenheten kall. 

Det är varmt på sommaren i min lägenhet?
På sommaren om det är mycket varmt ute, har man fönster och balkongdörr stängda på dagen och så vädrar man sin lägenhet på natten när det är svalare ute. Den temperatur som är ute kommer efter en tid in genom väggar, fönster och via ventilationen, vi får speciellt problem vid värmeböljor när temperaturen inte sjunker på nätterna och ligger kvar på ca 20 grader.
Det skall inte vara varmare än 28 grader på sommaren inomhus, men detta gäller inte vid extrema väderförhållanden, enligt folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus (FoHMFS 2014:17)

Kallt ute, kallt element?
Kontrollera att termostaten står i öppet läge dvs. att den inte är nervriden. 
Om inte; Vrid på termostaten några gånger och känn sedan om du märker någon skillnad på elementet. Röret från golvet till elementet värms upp först. Känn med handen på röret. Om det inte blir varmare på 5-10 minuter bör du kontakta HFAB.

Fortfarande lägre än 20,5 grader i lägenheten?
Om du har kontrollerat allt och det ändå är kallt i lägenheten kan det ha uppstått något problem i ett enskilt element eller i värmesystemet. Då gör du en felanmälan så att din husvärd kan kontrollera om elementen behöver luftas eller om en termostat har hakat upp sig. Är det fortsatt kallt i lägenheten skickas din anmälan vidare till våra drifttekniker som tittar på andra åtgärder i värmesystemet. 

Hur arbetar HFAB med kalla lägenheter?
Vi mäter luft temperaturen i din lägenhet, enligt de riktlinjer som finns. 
Vi kan även ”logga” lägenheten. Det vill säga att vi placerar en dosa mitt i lägenheten på ca en meters höjd som mäter temperaturen under en tidsintervall. Vi får då fram en exakt kurva på temperaturnivå och temperaturskillnader under dygnet.  

Jag har en termometer som visar ute/inne temperatur. Den är placerad på fönsterbänken och visar 16 °C inne. Vad är fel?
Placeras termometern mot en yttervägg eller vid ett fönster blir temperaturen missvisande, eftersom väggar och fönster håller en lägre temperatur än i övriga rummet. För att mäta en korrekt temperatur i ditt rum ska du placera din termometer minst en meter från yttervägg eller fönster och 60 cm över golvet.

Vad händer om köksfläkt/kåpa är igång/öppen hela tiden?
Då blir det efter en tid kallt i lägenheten, fläkten suger ut mycket luft och elementen klarar inte av att kompensera för detta och temperaturen sjunker om det samtidigt är kallt ute. 
Ett vanligt fel är att fläktkåpan häger upp sig i öppet läge eller att självdragskanalens lucka ovanför spisen står öppen.