2018-03-05

Propå från Tornet

HFAB:s styrelse har gett bolagets ledning i uppdrag att analysera propån avseende möjligheter och risker fram till och med 23 mars. Analysen kommer innefatta områden såsom ekonomi, byggmöjligheter på Fyllinge, hyresgäster och förvaltning.