2018-05-23

HFAB har börjat boka besiktningar till projektet "Systematisk hyressättning"

Systematisk hyressättning
HFAB har under en tid tillsammans med Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna arbetat för en mer förutsägbar hyressättning enligt en beprövad modell som kallas systematisk hyressättning. Faktorer som hyresgästernas värderingar, standard, läge med mera påverkar hyressättningen och därmed hyran i varje lägenhet. Hyrorna ska alltså vara lika i hyreslägenheter med samma bruksvärde, men kan skiljas åt till exempel beroende på geografiskt läge.

Som en del i arbetet behöver HFAB få ett bättre underlag för hyresmodellen varav HFAB:s lägenheter kommer att besiktigas utifrån de parametrar som kommer att ingå i systematisk hyressättningsmodellen.

Under sommaren 2018 kommer cirka 10 % av HFABs lägenheter att besiktigas och planen är att besiktningarna fortsätter under det kommande året.