Ansökan om tillfällig hyresrabatt för lokalhyresgäster för kvartal två och tre

Har du en verksamhet som har drabbats hårt ekonomiskt av coronapandemin och är hyresgäst hos oss? Här kan du ansöka om rabatt på hyran för kvartal två och tre 2021. 

Halmstads kommun och HFAB vill stötta våra hyresgäster och kommer att ansöka om regeringens stöd. Du kan läsa mer om stödets utformning här.

Använd formuläret nedan för att ansöka om möjlighet till hyresrabatt.

Stödet kan sökas fram till och med 15 augusti 2021.

 

Bra att veta

För att få hyresrabatt ska ditt företag eller din förening tillhöra en av de utsatta branscher som omfattas av regeringens stödåtgärd, exempelvis hotell, restaurang, detaljhandel och verksamhet inom kultur, fritid, sport och nöje.

Branscherna finns angivna i regeringens förordning om stöd för hyresrabatt i form av SNI-koder, det vill säga koder för svensk näringsgrensindelning. (SNI-koden är den kod som anges till Skatteverket när man registrerar sitt företag.)

Läs vilka branscher som omfattas

Krav för att få ansökan prövad

Förutom att vara vår hyresgäst ska din verksamhet även uppfylla följande krav för att vi ska pröva din ansökan:

  • Din verksamhet ska ha drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter med anledning av coronapandemin.
  • Du får inte ha några hyresskulder till hyresvärden.
  • Din verksamhet får inte ha skatte- och avgiftsskulder som har överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning.
  • Din verksamhet får inte vara på obestånd, under rekonstruktion eller vara skyldigt att upprätta en kontrollbalansräkning.

Du kan få 50 procents hyresrabatt för perioden april-juni och juli-september 2021.

När vi fått din ansökan

När ansökan har kommit in bedömer vi den och återkommer med besked om ditt företag eller förening kan komma ifråga för hyresrabatt. Vi kommer att lämna besked tidigast den 24 augusti.

Om ditt företag eller förening beviljas rabatt gör du som hyresgäst och vi som hyresvärd en särskild överenskommelse som ska skrivas under av båda parter senast 31 augusti. I denna finns ett särskilt villkor som innebär att du bara kan få rabatten om HFAB får statligt stöd för att finansiera hyresrabatten. Det är viktigt att du läser överenskommelsen noga!

Utöver överenskommelsen ska du som hyresgäst även underteckna ett intyg om din verksamhet och din ekonomiska situation. Vi skickar överenskommelsen och intygsblankett till dig via post.

Efter att din ansökan har godkänts görs en hyresrabatt på kommande månadshyror.

Fyll i dina uppgifter

Ange SNI-kod

För att få stöd krävs att verksamheten är en av dem som har rätt att få stöd enligt regeringens beslut. Se informationen ovan.

Har ditt företag drabbats av tillfälliga, allvarliga ekonomiska svårigheter som ni inte hade kunnat förutse eller undvika?

Du behöver kunna visa ett tydligt negativt trendbrott i företagets eller föreningens ekonomi. Trendbrottet ska tidsmässigt sammanfalla med utbrottet av coronaviruset. Företaget eller föreningen ska direkt eller indirekt vara drabbat av coronapandemin för att kunna få stöd. Bifoga underlag som styrker de ekonomiska svårigheterna. Underlaget kan till exempel vara balans- och resultaträkning, årsredovisning för år 2020, historisk orderingång, aktuell orderingång eller liknande dokumentation. Vi kommer att jämföra 2020 års omsättning med 2019. En påvisad minskning av omsättningen berättigar till 50 procent hyresrabatt.

Observera! Det är viktigt att rätt underlag bifogas, annars riskerar ni att få avslag på er ansök om hyresrabatt.
Har ni skatte- och/eller avgiftsskulder som överlämnats till Kronofogdemyndigheten?

För att få stöd får ditt företag inte ha skatte- och avgiftsskulder som har överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Om du svarar JA på denna fråga kommer din ansökan inte att behandlas då du inte är berättigad stöd.

Ange svar *
Är ditt företag på obestånd, under rekonstruktion eller skyldigt att upprätta en kontrollbalansräkning?

För att få stöd får inget av ovanstående gälla ditt företag eller din förening. Om du svarar JA på frågan kommer din ansökan inte att behandlas – då har du inte rätt att få hyresrabatt.

Ange svar *
Har ditt företag hyresskulder till HFAB?
Ange svar *
Har ditt företag tagit emot omställningsstöd?

Har du tagit emot stöd enligt riksdagens förordning om omställningsstöd? Frågan gäller endast stöd som har utbetalats till dig som enskild hyresgäst, inte stöd som eventuellt har utbetalats till andra företag inom samma koncern.

Ange svar *
Utbetalning av hyresrabatt - ange månader

Beviljad tillfällig hyresrabatt ges i normalfallet som en nedsättning av hyran. Ange vilka månader 2021 som ditt företag redan har betalt full hyra.

Ange månader
Ange dina uppgifter för mottagande av utbetalning

Vi kan endast göra utbetalningar till plus- eller bankgiro. Har du inte den typen av konto behöver du skaffa det innan du ansöker om stöd. Fyll in ditt plus-eller bankgironummer nedan.

För att kunna hantera ditt ärende behöver vi spara och behandla personuppgifterna du lämnar i detta formulär. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera ditt ärende/åsikt/önskemål. Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter och sparar uppgifterna så länge som det är nödvändigt.

Customer service