Hyresrabatt för lokalhyresgäster

Regeringen har infört ett stöd till hyresvärdar som ger tillfälligt sänkta fasta lokalhyror för hyresgäster i utsatta branscher. Du kan läsa mer om stödets utformning här.

Halmstads kommun och HFAB vill stötta våra hyresgäster och kommer att ansöka om regeringens stöd. Använd formuläret nedan för att ansöka om möjlighet till hyresrabatt. Vi kommer att kontakta dig inom fem arbetsdagar från att vi fått din ansökan.

Stödet kan sökas fram till och med 16 juni 2020.

Bra att veta
När din ansökan kommit in bedömer vi din ansökan för att återkomma med besked om hyresrabatt. Om ditt företag erhåller hyresrabatt ingår du som hyresgäst och vi som hyresvärd en särskild överenskommelse kopplad hyresrabatten. Vi uppmanar dig att läsa överenskommelsen noga.

Överenskommelsen kommer att innehålla ett villkor att statens del av hyresreduktionen gäller under förutsättning att vi som hyresvärd erhåller statligt bidrag. Vi som hyresvärd kan ansöka om statligt stöd under perioden 1 juli 2020 och 31 augusti 2020.

Har du frågor är du välkommen att kontakta thomas.hansson@hfab.se.

Ansökan

Ett grundläggande kriterium för att ta del av hyresrabatt är att företaget tillhör en bransch som omfattas av regeringens stödåtgärd. Branscherna finns upptagna i regeringens förordning, klicka här för att ta del av koder för svensk näringsgrensindelning (SNI). SNI-koden är den kod som anges till Skatteverket när man registrerar sitt företag.

Du behöver kunna visa ett tydligt negativt trendbrott i företagets ekonomi. Trendbrottet ska tidsmässigt sammanfalla med utbrottet av coronaviruset. Du ska direkt eller indirekt vara drabbad av utbrottet av coronaviruest för att kunna få stöd. Bifoga underlag som styrker de ekonomiska svårigheterna. Underlag kan till exempel vara balans- och resultaträkning, historisk orderingång, aktuell orderingång eller liknande dokumentation. Vi kommer att använda april månads omsättning som vägledande för nivån på hyresrabatten.

För att få stöd får ditt företag inte ha skatte- och avgiftsskulder som har överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Ditt företag får inte heller vara på obestånd, under rekonstruktion eller skyldigt att upprätta balansräkning. Du får inte heller har hyresskulder till HFAB. Om du svarar Ja på någon av följande fråga kommer din ansökan inte att behandlas, eftersom du inte är berättigad stöd.

En omsättningsminskning på 25% eller mer berättigar till 50% hyresrabatt. Vid omsättningsminskning mindre än 25% är hyresreduktionen 25%.

Ange omsättningsminskning
Har ni skatte- och/eller avgiftsskulder som överlämnats till Kronofogdemyndigheten?
Är ert företag på obestånd, under rekonstruktion eller skyldigt att upprätta en kontrollbalansräkning?
Har ditt företag hyresskulder till HFAB före mars månad?
Utbetalning av hyresrabatt Beviljad tillfällig hyresrabatt ges i normalfallet som en nedsättning av hyran. Ange vilka månader 2020 som ditt företag redan har betalt full hyra.

Ange dina uppgifter för mottagande av utbetalning Vi kan endast göra utbetalningar till plus- eller bankgiro. Har du inte den typen av konto behöver du skaffa det innan du ansöker om stöd. Fyll in ditt plus-eller bankgironummer nedan.

Jag godkänner att inlämnade uppgifter kontrolleras hos kreditupplysningsföretag.
För att kunna hantera ditt ärende behöver vi spara och behandla personuppgifterna du lämnar i detta formulär. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera ditt ärende/åsikt/önskemål. Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter och sparar uppgifterna så länge som det är nödvändigt.