Inbjudan till dialog ang. nyproduktion Fyllinge

(forts från startsidan)

Upphandlingen kommer göras enligt öppet förfarande och anbud får lämnas av samtliga intresserade entreprenörer, oavsett deltagande i dialog eller ej.

Vid intresse av dialog kontaktas nyproduktionschef Sandra Lindén, sandra.linden@hfab.se