Nu snöar det för fullt i Halmstad. Vi skottar, plogar och halkbekämpar så fort vi kan. Tack för ditt tålamod och din förståelse!

Här hittar du mer information om hur vi jobbar med snöröjning. 

Huskurage - en policy vid oro för våld i nära relation

 

Huskurage tipsar om vad du själv kan göra om du är orolig för att en granne har råkat illa ut. 

KNACKA PÅ!
Du behöver inte stå kvar. Det kan räcka att knacka för att stoppa pågående våld.

HÄMTA HJÄLP!
Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.

RING POLISEN!
Ring Polisen 112 om situationen upplevs akut eller hotfull.

Vid oro för att barn utsätts för våld eller vårdnadshavare på annat sätt brister i sin omsorg, kontakta socialtjänsten.

HÄR KAN DU FÅ HJÄLP
Socialjouren 112
Socialtjänsten 035-13 78 88
Polis 114 14
Vid Nödsituation 112

Om huskurage
Initiativet för ett samarbete kring Huskurage kom från Halmstad kommuns socialtjänst och HFAB tyckte att det var ett bra initiativ och vi vill gärna ha ett samarbete kring frågan. Polisen kontaktades och även dem vill stötta initiativet.

Våld i nära relation klassas som ett globalt folkhälsoproblem. Nationella trygghetsundersökningar visar att de allra flesta som utsätts för våld i nära relation inte anmäler förövaren. Många lever därför med våld varje dag.

Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relation genom att ge grannar verktyg för att agera. Det är den enda primärpreventiva metoden med direkt effekt för våld i nära relation. Det är en policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro att någon far illa. Allt fler bostadsbolag på olika håll i Sverige antar organisationen Huskurages policy mot våld i nära relationer.

Genom att grannar tillsammans beslutar sig för att agera kan liv räddas och barn bli hjälpta till en ljusare framtid. Agera genom att ringa/knacka på hos grannen du är orolig för, Du behöver inte stå kvar. Det kan räcka att knacka på för att stoppa pågående våld. Kontakta polisen om det är en akut eller hotfull situation.

Projektet påbörjades under september månad 2018.

Customer service