Kundundersökning 2020

Med start onsdag 29 april skickas vår kundundersökning ut till hälften av våra hyresgäster - och vi hoppas att du vill ta dig tid att svara innan 11 juni! 

Vad gör vi bra, vad fungerar inte riktigt så bra som du hade önskat, vad tycker du om ditt område och mycket mer.

I år kommer enkäten skickas ut till hälften av våra hyresgäster och nästa år är det den andra hälftens tur. Du är givetvis helt anonym i ditt svar och både utskick, påminnelse och svarssammanställning görs av vår leverantör AktivBo.

När vi har fått in resultatet och bearbetat det kommer vi under hösten att dela med oss av detta men även återkomma med hur åtgärdsplanen ser ut för just ditt område. Ta chansen att vara med och påverka. Vi ser fram emot att skapa hem tillsammans med dig.

Har du frågor, välkommen att höra av dig till Kundcenter:
info@hfab.se eller 035-138300

Kontaktuppgifter till AktivBo för hyresgäster:
info@aktivbo.se eller 08-233985

Frågor & svar kundundersökning

Det är viktigt för oss att veta vad du som hyresgäst tycker om ditt boende och vad du anser att vi behöver prioritera. Genom att du svarar kan vi bli ännu bättre som hyresvärd och prioritera rätt områden för att vidareutveckla boendet.

Nej, vi har gjort motsvarande undersökningar under många år. Senast var våren 2017.

Undersökningen genomförs med start 29 april och är planerad att avslutas i början av juni.

Vi anlitar AktivBo, som på vårt uppdrag genomför undersökningen. De har mångårig erfarenhet och hjälper många andra bostadsbolag med samma sak.

Nej, i år får hälften av alla lägenheter svara på enkäten och nästa år är det den andra hälftens tur.

Det är givetvis helt frivilligt att delta eller inte, men ju fler som svarar desto tillförlitligare blir resultatet. Genom att du svarar har vi en bättre en möjlighet att, utifrån vad du tycker, prioritera vad som är viktigt för oss framöver. Resultaten används som ett underlag i vår planering.

Är det någon fråga som inte känns relevant hoppa över eller välj alternativen; inte aktuellt eller inte tagit ställning.

Nej, om du har svarat via webben med ditt unika enkätnummer behöver du inte skicka in postenkäten.

Ja det går bra, du går in på svar.aktivbo.se.

Gå in på svar.aktivbo.se och använd enkätnumret, överst på enkäten som du har fått.

HFAB är inte delaktiga i urvalet, det ordnar AktivBo. HFAB vet alltså inte vem som får enkäten eller vem som svarat eller ej. Alla svar skyddas av offentlighets- och sekretesslagen respektive personuppgiftslagen. Alla som arbetar med undersökningen på AktivBo har tystnadsplikt och de insamlade uppgifterna redovisas endast i tabeller där ingen enskild persons svar kan utläsas. HFAB kommer endast kunna se svaren per fastighet och inte vem som svarat vad.

Sista datum att svara på kundundersökningen 2020 är 11 juni.

AktivBo sammanställer svaren och redovisar de insamlade uppgifterna, anonymt. Genom att du svarar kan vi bli ännu bättre som hyresvärd och prioritera rätt områden för att vidareutveckla boendet.

Om du har svarat på enkäten och får en påminnelse kan du borst från den. Förmodligen har posten dragit ut något på tiden och därför har påminnelsen råkat komma till dig.

HFAB:s ambition är att återkomma med ett övergripande resultat i höst. Förvaltarna kommer sedan att arbeta fram åtgärdslistor vilket kommer kommuniceras till er hyresgäster när de är klara.

HFAB kommer använda resultatet från undersökningen som underlag för planeringen av kommande insatser och åtgärder och framförallt lägga kraft på att kommunicera till hyresgästerna vad som görs.

Vi har ingen möjlighet att göra allt som alla kunder tycker utan har prioriterat aktiviteter. Det som vi framöver kommer lägga mer kraft på är att kommunicera vad som är gjort så att alla HG får detta till sig.

The survey is avalible online in English. To answer go to www.svar.aktivbo.se and type in your survey number that is printed on the paper survey.

Customer service