Grundkrav

För att ha möjlighet att få hyra en studentlägenhet hos HFAB måste du uppfylla HFAB:s grundkrav:

 • Du är myndig.
 • Du är aktivt studerande på Högskolan i Halmstad på minst halvfart (15hp/termin). Distanskurser godkänns ej.
  • Minst 50 procent godkända studier krävs. Studieresultat kommer att behöva laddas upp digitalt under ”Mina sidor” vid vissa tillfällen under året.
  • Studentlägenheter med inflyttning 1 juni, 1 juli eller 1 augusti kan tilldelas, även om du enbart har intyg på att du har ansökt till Högskolan i Halmstad. Detta gäller dock under förutsättning att du bor utanför Halmstads kommun.
  • När du slutar studera har du inte rätt att bo kvar i din studentlägenhet och lägenheten måste sägas upp omgående. Uppsägningstiden är tre månader. Regelbundna kontroller görs. Om det framkommer att du bott kvar i din studentlägenhet då du inte längre är studerande så klassas detta som en misskött relation till HFAB vilket hindrar dig från att teckna lägenhetsavtal hos oss under två år, detta gäller både studentlägenheter samt för ordinarie lägenheter.
 • Du får inte ha några skulder till HFAB.
 • Du får inte ha någon betalningsanmärkning från de senaste 12 månaderna. Kreditupplysning tas på alla sökande som erbjuds visning på en lägenhet. Borgensman eller deposition godkänns inte.
 • Du får inte ha blivit spärrad på grund av att du har misskött din relation med HFAB under de senaste två åren.
 • Du kan enbart ha ett lägenhetsavtal hos HFAB.

Kreditupplysning tas på alla sökande som erbjuds visning av en lägenhet. HFAB:s studenthyresgäster som har en betalningsanmärkning från de senaste tolv månader kan inte teckna avtal på en lägenhet där månadshyran är mer än 1000kr dyrare än din befintliga månadshyra. Vid flyttning inom HFAB:s bestånd tittar vi på hur du som hyresgäst har skött dig de senaste sex månaderna gällande hyresbetalningar och störningar. Anmärkning kan leda till att du inte blir godkänd som hyresgäst till den nya lägenheten.

Vad innebär misskött relation med HFAB?

Om du har misskött din relation med HFAB under de två senaste åren nekas du från att skriva avtal. Med misskött relation räknas:

 • kvarboende i studentlägenhet då studierna avslutats
 • olovlig andrahandsuthyrning
 • allvarliga störningar mot andra hyresgäster
 • vanvård av lägenhet
 • hot eller våld mot personal
 • verkställd avhysning
 • återtagen lägenhet

Vid allvarliga och/eller upprepade störningar görs alltid en bedömning av hela boendesituationen. Kontroll görs att studiekravet uppfylls. Studieresultat kommer att behövas laddas upp under ”Mina sidor” av hyresgästen själv.

Vid misskött relation spärras du från att göra intresseanmälningar till HFAB:s lägenheter under två års tid. Köpoäng kommer att samlas under den tid då du är spärrad från att söka lägenhet. Undantag: om du hyr ut din lägenhet olovligt i andrahand förlorar du hyresavtalet med omedelbar verkan och du får en spärr för misskött relation hos HFAB under två års tid.

Regelbundna kontroller görs i HFAB:s bestånd.

En upplåtelse av en del av lägenheten anses vara för självständigt brukande om förstahandshyresgästen inte använder lägenheten som sin huvudsakliga bostad. Då är uthyrningen att anse som andrahandsuthyrning, inte som inneboende.

Hyresavtalet kan även sägas upp med omedelbar verkan om förstahandshyresgästen tar ut en högre hyra än dem själva betalar. Undantag är om man hyr ut den möblerad, då kan man hyra ut med eventuellt tillägg på max 15% enligt hyreslagen.

Customer service