Köpoäng

Du får en köpoäng per dag från den dag du anmälde dig som bostadssökande och det finns inga sätt att skaffa sig fler poäng.

Poängen är personliga och kan inte överlåtas eller läggas ihop med någon annans poäng för att få ett större saldo. Förälders/vårdnadshavares köpoäng kan med andra ord inte överlåtas till dennes barn.

Dina köpoäng i studentkön nollställs alltid när du får en studentlägenhet hos HFAB, detta gäller även vid lägenhetsbyten. Dina köpoäng i den ordinarie bostadskön nollställs inte då du hyr en studentlägenhet. Även då du flyttar från en studentlägenhet så nollställs dina insamlade köpoäng i studentkön, dina köpoäng i den ordinarie bostadskön påverkas inte.

HFAB tillämpar från och med 1 januari 2016 ett aktivitetskrav för bostadssökande för att fortsätta stå i HFAB:s bostadskö. För att behålla dina köpoäng måste du minst en gång var 365:e dag logga in på Mina sidor och uppdatera/bekräfta dina uppgifter överst på Mina sidor. Gör du inte detta kommer alla dina köpoäng försvinna, din köprofil raderas och kommer inte kunna återställas. HFAB skickar som en extra service ut påminnelser till din angivna och verifierade e-postadress. Det är ditt ansvar att kontrollera att kontaktuppgifterna stämmer och att din uppdatering är utförd. Det åligger dig som kund att kontrollera så att din plats i bostadskön bekräftas minst var 365:e dag. Efter korrekt genomfört aktivitetskrav skickas en bekräftelse som är ditt kvitto på uppdateringen.

Köpoäng när du bor hos HFAB

Boende hos HFAB samlar köpoäng per automatik från det datum då avtalet börjar gälla och berörs därmed inte av aktivitetskravet. Du som bor hos HFAB får tillgodoräkna dig din boendetid som kötid där en dag motsvarar ett poäng (gäller för avtalsinnehavaren). Make/maka/registrerad partner samt sambo som kan visa att de levt under äktenskapsliknande förhållande kan också få tillgodoräkna sig sin egen boendetid som kötid i studentkön, under förutsättning att man varit folkbokförd på samma adress i minst tre år. Kontroll mot folkbokföring görs alltid.

Customer service