Andrahandsuthyrning

HFAB tillämpar hyresnämndens principer för andrahandsuthyrning. För att hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs att man har ett beaktansvärt skäl, såsom:

  • Tillfälligt arbete/studier på annan ort eller i annat land. Arbetsgivarintyg eller studieintyg erfordras. Orten bör ej ligga inom normalt pendlingsavstånd dvs restid ca 3 tim/dag eller ca 20 mil/dag).
  • Särskilda familjeförhållanden. Ett skäl till detta kan vara när en hyresgäst vill provbo i ett parförhållande. För att beviljas detta får man inte ha bott tillsammans tidigare. Om du ska provbo i en lägenhet vill vi ha kopia på hyresavtal/köpeavtal dit du flyttar med din sambo.
  • Längre utlandsvistelse (minst fyra månader). Kopia på biljett erfordras.
  • Ålder eller sjukdom. En hyresgäst kan ha beaktansvärda skäl om han eller hon läggs in på sjukhus eller annat tillfälligt boende på grund av ålder eller sjukdom. Läkarintyg erfordras.
  • Andra beaktansvärda skäl. Det ska vara särskilda situationer där hyresgästen har påtagliga skäl att inte använda lägenheten, men samtidigt skäl att behålla anknytning till den. Ett exempel kan vara vård av anhörig i dennes hem.

Andrahandshyresgästen får inte ha några hyresskulder hos HFAB eller en misskött relation till HFAB.

Vid andrahandsuthyrning av studentlägenhet måste andrahandshyresgästen vara student på Högskolan i Halmstad och kunna uppvisa antagningsbesked eller studieintyg för aktiva studier.

Ansökan om andrahandsuthyrning görs på särskild blankett som finns på hfab.se eller hämtas i vårt kundcenter. Ansökan beviljas normalt sex månader eller ett år i taget. Därefter kan man ansöka om förlängning. Maximal tid för andrahandsuthyrning är tre år per avtal, inga undantag. Vid provsambo och provanställning gäller dock max ett år (inklusive tre månaders uppsägningstid).

Skriftligt godkännande krävs från HFAB för att få hyra ut lägenheten i andrahand.

Förstahandshyresgästen är alltid ansvarig gentemot HFAB vid utebliven hyresbetalning, störning och uppkomna skador i lägenheten.

En andrahandshyresgäst kan aldrig överta en lägenhet som hyrts i andrahand.

Om det framkommer att du hyr ut din lägenhet utan HFAB:s tillstånd, förlorar du hyresavtalet med omedelbar verkan, och du får en spärr för misskött relation hos HFAB under två års tid. Du kan också bli skyldig att betala HFAB:s kostnader för juridiskt biträde samt förlora dina köpoäng i HFAB:s bostadskö.

Regelbundna kontroller görs i HFAB:s bestånd. En upplåtelse av en del av lägenheten anses vara för självständigt brukande om förstahandshyresgästen inte använder lägenheten som sin huvudsakliga bostad. Då är uthyrningen att anse som andrahandsuthyrning, inte som inneboende.

Hyresavtalet kan även sägas upp med omedelbar verkan om förstahandshyresgästen tar ut en högre hyra än de själva betalar. Undantag är om man hur ut den möblerad, då kan man hyra ut med eventuellt tillägg på max 15% enligt hyreslagen.

Customer service