Byta lägenhet

För att ansöka om lägenhetsbyte krävs att du har haft ditt lägenhetsavtal i minst ett år och att du under det året inte hyrt din lägenhet i andrahand utan den ska ha varit din huvudsakliga bostad. 

Tillstånd till lägenhetsbyte kräver att du har beaktansvärda skäl. Med detta menas:

  • Förändrad familjesituation; om behovet av en större eller mindre eller billigare lägenhet beror på exempelvis tillökning i familjen, inledande av nytt förhållande, separation eller dödsfall.
  • Förändrad ekonomisk situation - väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden
  • Förändrat hälsotillstånd
  • Arbete på annan ort
  • Annat beaktansvärt skäl – kan exempelvis vara väsentligt förbättrad bostadsstandard

Handläggningstiden för ansökningar av lägenhetsbyten kan ta upp till två månader. Byte kan endast ske vid månadsskifte.

Handlingar som styrker angivet skäl måste bifogas tillsammans med ansökan. Är inte ansökan komplett nekas bytet. Du har rätt att byta din lägenhet med någon annan under förutsättning att den du byter med uppfyller HFAB:s grundkrav. Du har enbart rätt att byta hyresrätt mot hyresrätt. Om byteslägenheten är hos annan hyresvärd än HFAB skall kopia på hyresavtalet bifogas ansökan.

Bobytet har du som hyr en lägenhet hos HFAB möjlighet att hitta en bytespart med annan hyresrättsinnehavare. Annonserar gör du själv på Bobytet och din annons ligger uppe i 60 dagar. Ansökan om direktbyte görs via blankett som finns på hfab.se eller hämtas i vårt kundcenter. HFAB genomför en sedvanlig prövning så att hyresgästerna uppfyller HFAB:s grundkrav. Då lägenhetsbyte görs sägs nuvarande avtal upp och lägenheten besiktigas. Observera att du alltid blir av med dina köpoäng om du flyttar till ny en HFAB-lägenhet. Garage och fordonsplatser med separata avtal kan inte ingå i ett direktbyte.

Customer service