Fordonsplats

För att ha möjlighet att få hyra en fordonsplats hos HFAB måste du vara myndig och uppfylla HFAB:s krav för skulder och betalningsanmärkningar.

Alla som tecknar ett hyresavtal från den 1 mars 2015 hos HFAB ställs automatiskt i vår fordonsplatskö från inflyttningsdatum. HFAB har endast en fordonsplatskö oavsett var i Halmstad du vill få fordonsplats, men om du hyr fordonsplats utanför ditt närområde eller om du inte är hyresgäst hos HFAB tillkommer 25 % i moms på månadshyran för fordonsplatsen.

Interna hyresgäster - Två vägar till fordonsplats

För dig som bor hos HFAB finns två sätt att få en fordonsplats, via köpoäng eller ”först till kvarn”. Lediga fordonsplatser visas i Bosök där den med flest köpoäng som anmäler sitt intresse får erbjudande om att hyra fordonsplatsen. När du hyr en fordonsplats nollställs dina köpoäng i fordonsplatskön och du börjar samla köpoäng på nytt då avtalet börjar gälla.

Skulle en fordonsplats inte bli uthyrd hyrs den istället ut enligt ”först till kvarn-principen” som innebär att den som först anmäler sitt intresse får hyra fordonsplatsen. När du som boende hos HFAB hyr en fordonsplats på detta sätt får du som tecknar fordonsplatskontraktet behålla dina köpoäng.

För befintliga hyresgäster som flyttar till annan lägenhet inom HFAB behålls köpoängen i fordonsplatskön. Fordonsplatsköpoäng nollställs ej vid uppsägning av fordonsplats utan endast vid nytecknande av fordonsplats eller uppsägning av hyresavtal. Hyrda fordonsplatser eller köpoäng i fordonsplatskön kan aldrig överlåtas till ny hyresgäst vid direktbyte. När du flyttar nollställs dina köpoäng i fordonsplatskön. Andrahandsuthyrning av fordonsplatser godkänns ej.

Externa hyresgäster – En väg till fordonsplats

Kunder som ej bor i en HFAB-lägenhet har möjlighet att hyra fordonsplats enligt ”först till kvarn-principen” som innebär att den som först anmäler sitt intresse får hyra fordonsplatsen. Dessa fordonsplatser publiceras på HFAB:s hemsida och söks genom att kontakta HFAB:s kundcenter på tel: 035-13 83 00.

Customer service