Förtur

HFAB arbetar även med förtur.

Kösystemet är det primära sättet att skaffa sig en bostad hos HFAB. Dock arbetar HFAB även med förtur. Du som uttömt alla möjligheter att själv lösa din bostadssituation kan, om du uppfyller våra krav och något av listade skäl, skicka in en förfrågan om förtur. Du kan inte göra en förfrågan om en specifik lägenhet.

Krav för förtur

Du ska:

 • uppfylla HFAB:s grundkrav
 • vara folkbokförd och bosatt i Halmstads kommun de senaste två åren, undantag gäller vid näringslivsförtur
 • ha uppehållstillstånd
 • inneha svenskt personnummer, undantag gäller vid näringslivsförtur
 • ha uttömt alla möjligheter att själv lösa din boendesituation.

Godkända skäl för förtur

 • Våld/allvarlig hotbild.
  • Fysiskt och psykiskt våld.
  • HFAB väger in barnperspektivet.
  • Hög risk att bli utsatt för våld.
  • Det ska finnas beslut om identitetsskydd.
 • Varaktiga funktionshinder som ger konsekvenser i nuvarande bostad.
  • Tekniskt ej anpassningsbart boende, exempelvis badrum, trappor.
 • Näringslivsförtur
  • Fått tillsvidareanställning eller vikariat/projektanställning i minst 1 år i Halmstad och vara bosatt på annan ort med ej pendlingsbart avstånd (restid ca 3 tim/dag eller ca 20 mil/dag).
  • Ej varit folkbokförd och bosatt i Halmstads kommun de senaste två åren.

Ej godkända skäl för förtur

 • Skilsmässa/separation
 • Bostadslöshet
 • Ekonomiska skäl
 • Vantrivsel
 • Trångboddhet

Så här gör du:

Fyll i din förfrågan på särskild blankett som finns på hfab.se eller att hämtas i vårt kundcenter. Blanketten och samtliga intyg mailas till fortur@hfab.se eller skickas per post.

Customer service