Hyresavtalet

Från det att HFAB har kontaktat dig via telefon, mail och meddelande på Mina sidor om att du är aktuell för ett hyresavtal, har du 48 timmar på dig att bekräfta att du vill skriva kontrakt.

Har HFAB inte fått kontakt med dig inom 48 timmar så har HFAB rätt att tilldela lägenheten till nästa person i kön. Det är därför ditt ansvar att vara tillgänglig när du tackat ja till en lägenhet. Undantag gäller endast om den blivande hyresgästen i förväg meddelat HFAB att så ej kan ske på grund av specifika omständigheter.

Skulle du som tackat ja ångra dig och du inte har undertecknat avtalet så annulleras det. Du får då tillbaka dina köpoäng och ditt svar klassas som ett nej-svar. Är avtal tecknat gäller ordinarie uppsägningsregler.

I samband med avtalstecknande får den blivande hyresgästen en inflyttningsmapp med diverse information.

Du som står på hyresavtalet måste också vara den som bor och är folkbokförd i lägenheten.

Om en person önskar skrivas in i befintligt hyresavtal gäller något av följande:

  • Att personen är make/maka eller registrerad partner.
  • Att personerna varit sammanboende enligt folkbokföringsregistret i minst tre år och lever under äktenskapligt förhållande.
  • Köpoängen nollställs för personen som skrivs in på befintligt hyresavtal.

Den tillkommande personen ska alltid uppfylla HFAB:s ordinarie grundkrav för uthyrning.

Customer service