Köpoäng

HFAB:s lägenheter söks på hfab.se i Bosök. Undantag gäller för nyproducerade lägenheter som kan marknadsföras och hyras ut på annat sätt.

Besök respektive nyproduktionsprojekt på hfab.se för mer information om uthyrningen. HFAB erbjuder fem olika typer av boendeprodukter som du kan söka med dina köpoäng i Bosök; hyreslägenhet, studentlägenhet, ungdomslägenhet och seniorlägenheter 60+ och 65++

Det finns endast en kö (undantag studentkön) där samtliga lägenhetstyper kan sökas. Tilldelning sker till den med flest köpoäng under förutsättning att denne uppfyller HFAB:s grundkrav.

Du får en köpoäng per dag från den dag du anmälde dig som bostadssökande och det finns inga sätt att skaffa sig fler poäng. Poängen är personliga och kan inte överlåtas eller läggas ihop med någon annans poäng för att få ett större saldo. Förälders/vårdnadshavares köpoäng kan med andra ord inte överlåtas till dennes barn.

Det finns två undantag för när köpoäng kan överlåtas:

  • Vid dödsfall kan köpoäng överlåtas till make/maka/registrerad partner/varaktigt sammanboende i tre år under äktenskapslika former.
  • Köpoäng kan också överlåtas om make/maka/registrerad partner/varaktigt sammanboende i minst tre år under äktenskaplika former, permanent flyttar till vårdboende. Vårdboende innebär sjukhem, äldreboende eller gruppboende för personer med demenssjukdom och är ett så kallat särskilt boende eller annat varaktigt institutionsboende som kräver biståndsbeslut.

Kontroll sker i båda fallen mot folkbokföringen och kvarstående part måste ansöka om övertagande av köpoäng inom ett år från dödsfallet/flytt till vårdboende. Intyg lämnas till HFAB:s kundcenter.

HFAB tillämpar från och med 1 januari 2016 ett aktivitetskrav för bostadssökande för att fortsätta stå i HFAB:s bostadskö. Undantaget är dem som har ett lägenhetsavtal med HFAB. För att behålla dina köpoäng måste du minst en gång var 365:e dag logga in på Mina sidor och uppdatera/bekräfta dina uppgifter överst på Mina sidor. Gör du inte detta kommer dina köpoäng försvinna, din köprofil raderas och kommer inte kunna återställas. HFAB skickar som en extra service ut påminnelser till din angivna och verifierade e-postadress. Det är ditt ansvar att kontrollera att kontaktuppgifterna stämmer och att din uppdatering är utförd. Det åligger dig som kund att kontrollera så att din plats i bostadskön bekräftas minst var 365:e dag! Efter korrekt genomfört aktivitetskrav skickas en bekräftelse som är ditt kvitto på uppdateringen.

Köpoängen nollställs alltid när du får en lägenhet hos HFAB, detta gäller även vid lägenhetsbyten, överlåtelse samt då make/maka/sambo skrivs in på ett befintligt avtal. Även då du hyr en nyproducerad lägenhet så nollställs dina köpoäng i den ordinarie bostadskön. Dina insamlade köpoäng nollställs inte då du flyttar från HFAB:s lägenheter.

Köpoäng när du bor hos HFAB

Boende hos HFAB som står som avtalsparter på hyresavtalet samlar köpoäng per automatik från det datum då avtalet börjar gälla och berörs därmed inte av aktivitetskravet. Du som bor hos HFAB får tillgodoräkna dig din boendetid som kötid där en dag motsvarar ett poäng (gäller för avtalsinnehavare). Make/maka/registrerad partner samt sambo som kan visa att de levt under äktenskapsliknande förhållande kan också få tillgodoräkna sig sin egen boendetid som kötid på befintligt avtal, under förutsättning att man varit folkbokförd på samma adress i minst tre år. Kontroll mot folkbokföring görs alltid. Äldrelägenheter förmedlade via Halmstads kommun omfattas inte av boendetid som kötid.

Customer service