Överlåtelse

För att överlåta ditt hyresavtal måste du ha ett godtagbart skäl.

Överlåtelse kan ske tidigast två kalendermånader efter det att en komplett ansökan är HFAB tillhanda. Ansökan görs via blankett om överlåtelse som finns på hfab.se eller hämtas i vårt kundcenter. För att överlåtelse av hyresavtal ska godkännas måste den som övertar avtalet uppfylla HFAB:s grundkrav.

Godkända anledningar till överlåtelse av hyresavtal är:

 • Separation - en part på avtalet.
  • Den som vill överta hyresavtalet ska ha varit folkbokförd på samma adress i minst tre år, kontroll sker mot folkbokföringen. Insamlad kötid nollställs för den som tar över hyresavtalet. För make/maka finns ingen tidsgräns för sammanboendet.
 • Separation - två parter på avtalet.
  • Om två parter står på avtalet kan den ena välja att säga upp sin del. Han/hon har tre månaders uppsägningstid gentemot den andra parten. Uppsägningen sker på en uppsägningsblankett som finns på hfab.se eller hämtas i vårt kundcenter.
 • Dödsfall
  • Vid dödsfall där den bortgångne står ensam på hyresavtalet kan den kvarboende överta det om den kvarstående varit folkbokförd på samma adress under minst tre år eller haft för avsikt att sammanbo tillsvidare. Make/maka eller registrerad partner kan alltid överta avtalet förutsatt att HFAB:s grundkrav uppfylls.
 • Överlåtelse till närstående
  • En hyresgäst som av någon anledning inte längre behöver sin lägenhet kan överlåta den till en närstående som han eller hon varaktigt sammanbott med och som varit folkbokförda på samma adress i minst tre år. En inneboende har inte rätt att ta över hyresavtalet. En vän klassas aldrig som närstående.
Customer service