Såhär söker du lägenhet i Bosök

Alla HFAB:s lägenheter hyrs ut via Bosök på hfab.se

OBS! Undantag gäller för nyproducerade lägenheter som kan marknadsföras och hyras ut på annat sätt än via Bosök. Information om hur nyproducerade lägenheter hyrs ut finns på hfab.se, i anslutning till aktuellt nyproduktionsprojekt.

Det finns två sätt att få en lägenhet hos HFAB, via köpoäng eller lottning. Majoriteten av HFAB:s lägenheter hyrs ut via köpoäng.

Bosök

Huvudsakligt uthyrningsförfarande med köpoäng

Lägenheterna ligger uppe för intresseanmälan i fem dagar i Bosök. När anmälningstiden gått ut görs en kreditupplysning av de fem med flest köpoäng. Därefter erbjuds visning av den tillgängliga lägenheten till de fem som uppfyller HFAB:s krav gällande betalningsanmärkning. Om du blir erbjuden visning har du fem dagar på dig att titta på lägenheten och ge besked om du vill ha den eller inte.

HFAB:s lägenheter som presenteras i Bosök erbjuds alltid till den med flest köpoäng av de som har anmält sitt intresse till respektive lägenhet.

Du kan som sökande ha max fem pågående intresseanmälningar i Bosök. Om du blir erbjuden visning av en lägenhet och inte svarar alls eller tackar nej sammanlagt fem gånger inom en sexmånadersperiod, spärras du från att söka lägenhet i tre månader.

I Bosök redovisas i realtid hur många som sökt de olika lägenheterna samt hur många köpoäng den person har som är på plats nummer fem, gäller dock ej vid nyproduktion. Observera att antalet köpoäng som krävs för att bli topp fem kan förändras om fler med många köpoäng anmäler sig. Nuvarande plats fems köpoäng visas för att du som sökande ska få en uppfattning om din möjlighet att hyra just den lägenheten.

Uthyrningsförfarande vid lottning (kallas Direktlägenhet)

Det är alltid snabb inflyttning på de lägenheter som hyrs ut via lottning. Alla godkända sökande som anmäler sitt intresse har lika stor chans att få lägenheten.

Tisdagar och torsdagar kl 19.00 och tolv timmar framåt, det vill säga till klockan 07.00 följande dag, kan du anmäla dig till de Direktlägenheter som presenteras i Bosök. Vårt datasystem lottar fram vilka fem personer av de som anmält sig som får erbjudande om visning. Den som lottas som ”etta” står också först i kön. För att få hyra lägenheten måste du dock alltid uppfylla HFAB:s grundkrav.

Särskilda boendeprodukter

Ungdomslägenhet

Ungdomslägenhet kan sökas fram till den dag du fyller 25 år. Lägenheten tilldelas den som uppfyller HFAB:s grundkrav och har flest köpoäng. Du får bo kvar i lägenheten så länge du önskar men vid eventuell andrahandsuthyrning eller direktbyte måste även den nyinflyttade vara under 25 år.

Seniorlägenhet 60+

En seniorlägenhet 60+ kan sökas av dig som har fyllt 60 år. Lägenheten tilldelas den som uppfyller HFAB:s grundkrav och har flest köpoäng. Alla seniorlägenheter är tillgänglighetsanpassade genom att de antingen har hiss eller ligger i markplan.

Seniorlägenhet 65++

En seniorlägenhet 65++ kan sökas av dig som fyllt 65 år. Lägenheten tilldelas den som uppfyller HFAB:s grundkrav och har flest köpoäng. En seniorlägenhet 65++ är funktionellt utformad och erbjuder hiss eller markplan samt erbjuder gemensamhetslokal eller ligger i närheten av serviceboende.

Customer service