Nya regler för personuppgifter

Idag finns regler för personuppgifter i personuppgiftslagen, men efter 25 maj blir det de nya EU-reglerna som gäller. De nya EU-reglerna återfinns i dataskyddsförordningen som ofta kallas GDPR*. Vi på HFAB är skyldiga att följa reglerna i GDPR, för att skydda ditt privatliv och din personliga integritet.

Hur personuppgifter kommer att få användas i vår verksamhet framöver är i stort oförändrat jämfört med hur det fungerar i dag. EU inför de nya regler-na för att tydliggöra att ansvaret för att reglerna följs ligger hos företagen och organisationerna. Vi som ansvariga för behandlingen av dina personuppgift-er måste kunna visa att vi följer EU-reglerna i GDPR.

Som hyresvärd har vi ett behov av att använda personuppgifter i vår verksamhet för att kunna utföra vårt arbete på bästa sätt för dig som hyresgäst. HFAB behandlar för- och efternamn, adress, c/o, postnummer, postort, e-post, telefonnummer och personnummer.

Här är några exempel på när HFAB använder personuppgifter:

  • När hyresavtal ingås lämnar HFAB namn och personnummer till ett kredit-upplysningsföretag för att göra en kreditupplysning på bostadssökande.

  • Som hyresvärd har HFAB ett behov av att behandla ovanstående personuppgifter för att kunna fullgöra de skyldigheter som en hyresvärd har mot dig som hyresgäst. Till exempel för att ge dig relevant information, aviseringar och annat som hör till den löpande förvaltningen.

  • Under hyresförhållandet kommer personuppgifter att behandlas vid eventuella betalningsförsummelser eller störningar i boendet. 

  • Ibland lämnar HFAB också dina uppgifter vidare till andra, till exempel till tjänsteföretag som hjälper till vid låsbyten, säkerhetsföretag som håller ditt bostadsområde säkert och företag som håller ordning på våra hyressystem. I sådana fall ser vi självklart till att dina uppgifter skyddas.

  • En del av er har anmält autogiro för betalning av hyran. I dessa fall behandlar vi era bankkontonummer.

  • Vissa av våra lokalhyresgäster och samarbetspartner inom kultur och fritid får dina adressuppgifter för att kunna göra utskick om spännande saker som händer i Halmstad. Vi anser att ditt intresse av att få del av dessa utskick väger tyngre än intresset av att inte ge vidare ditt namn och din adress för nämnda reklamändamål.

Som registrerad har du rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och få personuppgifter flyttade från vårt system till annan aktör.

Vi sparar dina personuppgifter under hyresförhållandet och tar bort uppgifterna ur våra system när hyresförhållandet upphört. Vid hyresskulder sparas uppgifter till dess skulderna är betalda, som längst två år. Allt för att skydda din personliga integritet.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg och att du får bra, snabb och korrekt service av oss som hyresvärd!

*General Data Protection Regulation

Har du frågor?
Har du ytterligare frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter?
Hör av dig till oss genom att skicka ett mejl till info@hfab.se

Skulle du uppleva att vi inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se för att lämna klagomål.