Driftstörning vid bokning av tvättstuga via Mina Sidor

Just nu kan du inte boka tvättid på Mina Sidor. Vi arbetar för att lösa detta så fort som möjligt.

Du kan fortfarande boka tvättid via bokningstavlan som tillhör din tvättstuga. Tack för din förståelse! 

HFAB:s grundkrav för att få hyra en lägenhet

För att ha möjlighet att få hyra en lägenhet hos HFAB måste du uppfylla HFAB:s grundkrav:

 • Du är myndig.
 • Du uppfyller HFAB:s krav för skulder och betalningsanmärkningar.
 • Du uppfyller HFAB:s inkomstkrav.
 • Du har inte misskött din relation med HFAB under de senaste två åren.
 • Du kan enbart ha ett lägenhetsavtal med undantag vid godkänd andrahandsuthyrning.
 • Då du hyr en lägenhet hos HFAB skall denna vara din huvudsakliga bostad samt din folkbokföringsadress.
  • Komplementsbostad förutsätter ej pendlingsbart avstånd (restid ca 3 tim/dag eller ca 20 mil/dag) eller andra omständigheter som motiverar behov av bostaden.

Om du inte uppfyller HFAB:s grundkrav kan du inte få ett hyresavtal hos HFAB.

För ungdomslägenheter gäller också:

 • Du måste vara under 25 år då lägenheten söks på Bosök. Samma regler gäller för en andrahandshyresgäst eller vid direktbyte.
 • Du har rätt att bo kvar i en ungdomslägenhet så länge du vill.

För seniorlägenheter 60+ gäller också:

 • Du måste vara minst 60 år när du söker en seniorlägenhet 60+. Samma regler gäller för en andrahandshyresgäst eller vid direktbyte.

För seniorlägenheter 65++ gäller också:

 • Du måste vara minst 65 år när du söker seniorlägenhet 65++. Samma regler gäller för en andrahandshyresgäst eller vid direktbyte.

Skulder och betalningsanmärkningar

För att du ska uppfylla HFAB:s krav för skulder och betalningsanmärkningar krävs följande (detta gäller för samtliga som ska stå på hyresavtalet):

 • Du får inte ha några skulder till HFAB.
 • Du får inte ha någon betalningsanmärkning från de senaste 12 månaderna.

Vid oreglerade skulder till HFAB är du spärrad från att söka lägenhet hos HFAB tills dess att din skuld är reglerad. Gäller även när skuld till HFAB ingår i en skuldsanering. Vid betalningsanmärkningar spärras du att söka lägenhet tills den senaste betalningsanmärkningen är äldre än 12 månader. Borgensman eller deposition godkänns inte. Köpoäng samlas under den tid då du är spärrad från att söka lägenhet.

Kreditupplysning tas på alla sökande som erbjuds visning på en lägenhet. HFAB använder dock bara informationen för sökande som inte bor hos HFAB vid visningstillfället samt för befintliga hyresgäster som söker en lägenhet som är minst 1 000 kronor dyrare per månad. Vid flyttning inom HFAB:s bestånd tittar vi på hur du som hyresgäst har skött dig de senaste sex månaderna gällande hyresbetalningar och störningar. Anmärkning kan leda till att du inte blir godkänd som hyresgäst till den nya lägenheten.

Inkomstkrav

För att uppfylla HFAB:s inkomstkrav gäller följande:

 • Din aktuella månadsinkomst efter skatt ska överstiga månadshyran. Är ni två som skall stå på hyresavtalet är det den sammanlagda inkomsten som bedöms.
 • Om du eller din eventuella medsökande har ett skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten krävs att er månadsinkomst efter skatt är dubbelt så hög som månadshyran.

  Detta gäller dock inte för dig som beviljats skuldsanering. Då krävs att din aktuella månadsinkomst efter skatt överstiger månadshyran, förutsatt att inga nya skulder har tillkommit.

  Vid byte till dyrare lägenhet då man beviljats skuldsanering, görs en individuell prövning innan ett byte eventuellt kan godkännas.
Som inkomst klassas följande:
 • lön från arbete/anställning/egen näringsverksamhet
 • A-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning
 • studiemedel
 • pension
 • kapitalinkomst – OBS! innebär att ränta på kapital räknas som inkomst, inte likvida medel på bankkonto.
 • försörjningsstöd styrkt av Halmstads kommun
 • skattepliktig och icke skattepliktig ersättning från Försäkringskassan, såsom:
  • föräldrapenning, graviditetspenning, sjukpenning, sjukersättning etc. (skattepliktig)
  • barnbidrag, bostadsbidrag, flerbarnstillägg, handikappersättning, underhållstöd, etableringsersättning etc. (ej skattepliktiga)
  • Kontakta Försäkringskassan för gällande giltiga ersättningar

Innan avtal kan skrivas gör HFAB alltid en inkomstprövning på dig som sökande. Det är ditt ansvar att ladda upp korrekta inkomstintyg på Mina sidor såsom arbetsgivarintyg, senaste lönespecifikationen eller andra relevanta intyg för att styrka din nuvarande inkomst. Finns inte möjlighet att ladda upp intyg på Mina sidor uppvisas dessa senast vid kontraktsskrivningen. Annars kommer lägenheten att tilldelas nästa person i turordningen.

Vid försörjningsstöd och etableringsersättning följer HFAB försörjningsstödets riktlinjer för högsta godtagbara boendekostnad.

Vad innebär misskött relation med HFAB?

Om du har misskött din relation med HFAB under de två senaste åren nekas du från att skriva avtal. Med misskött relation räknas:

 • olovlig andrahandsuthyrning
 • allvarliga störningar mot andra hyresgäster
 • vanvård av lägenhet
 • hot eller våld mot personal
 • verkställd avhysning
 • återtagen lägenhet

Vid misskött relation spärras du från att göra intresseanmälningar till HFAB:s lägenheter under två års tid. Köpoäng kommer att samlas under den tid då du är spärrad från att söka lägenhet.

Undantag: om du hyr ut din lägenhet olovligt i andrahand riskerar du att bli av med dina köpoäng.

Customer service