Pressmeddelande2017-04-27

HFAB:s upphandlare utses till ”Årets inköpare”

HFAB:s upphandlare utses till ”Årets inköpare” Vid Sveriges Offentliga Inköpares årkonferens har Ann-Heléne Klasson, upphandlare på HFAB, tilldelats utmärkelsen ”Årets inköpare” 2017. Förutom äran har hon tilldelats ett stipendium med motivering att hon visat möjligheterna med nytänkande lösningar inom regelverkets ramar.

- Jag är väldigt glad över att få ta emot detta pris, om än lite överrumplad. Utmärkelsen ger stimulans att jobba vidare och motiverar till att finna nya vägar att gå inom upphandlingsområdet, säger Ann-Heléne, prisad upphandlare på HFAB.

HFAB:s upphandlingsmetoder, som inkluderar och gynnar köpprocessen för fastighetsbolaget såväl som entreprenörer, har tidigare blivit omnämnt i pressen och Ann-Heléne får ofta förfrågan om att berätta om sitt arbetssätt. HFAB värdesätter långsiktighet i sina samarbeten och lägger stort fokus vid att bli effektivare inom upphandling såväl som andra områden. - Det är av vikt att vi fortsätter arbeta med att effektivisera upphandlingsarbetet och hur vi kan underlätta för potentiella anbudsgivare att lämna anbud. Det är också prioriterat att vi har ett fortsatt ”långsiktighetstänk” kring hur vi ska arbeta med bland annat vilka krav vi ställer kring social-, miljö- och ekonomisk hållbarhet i upphandlingarna.

Årets inköpare delas sedan 1995 ut av SOI och tilldelas en person som utvecklat arbetet, avslutat en framgångsrik upphandling eller varit en ovärderlig kollega och arbetskamrat på andra sätt.

Så här lyder juryns motivering i helhet:

Med kunskap och kreativitet har Ann-Heléne Klasson visat möjligheterna med nytänkande lösningar inom regelverkets ramar. Hon visar på ett hållbart strategiskt tankesätt med metoder som inkluderar och gynnar hela inköpsprocessen för såväl köpare som säljare. Med fokus på socialt ansvar, funktion och kvalitet har Ann-Heléne Klasson med en positiv, ödmjuk inställning både utmanat och utvecklat Halmstads Fastighets upphandlingsarbete.

För mer information eller frågor: Ann-Heléne Klasson, upphandlare, telefon 0725-205292 / ann-helene.klasson@hfab.se