Pressmeddelande2017-09-22

Fyra byggherrar skapar en ny stadsdel tillsammans

HFAB och Fastighets AB Tornet säljer en del av marken i Lundgren Trädgårdar (fd Lundgrens Gjuteri) till Hökerum Förvaltning AB och Systemputs M.T.B AB för att skapa en kombination av hyresrätter och bostadsrätter. Totalt beräknas det bli ca 450 nya bostäder i centrala Halmstad. Första inflyttning är planerad till slutet av 2019 och hela området beräknas vara helt färdigbyggt 2021.

Lundgrens trädgårdar, som byggs på marken där Lundgrens Gjuteri tidigare låg, är en del av Halmstads utveckling där gammal industrimark blir nya bostäder. Bostadsprojektet vill förstärka den kulturhistoriska anknytningen genom att låta den nya bebyggelsen gestaltas under temat Industriarkitektur med ett modernt formspråk som kännetecknas av funktionalism. Området mjukas upp med en trädgårdsarkitektur som karakteriseras av träd och perenna växtpartier.

- Vi vill gärna utveckla Halmstad tillsammans med andra aktörer och vi är glada över att tre aktörer som idag inte är aktiva i Halmstad vill vara med i detta projekt. Det visar på att ett växande Halmstad kan attrahera nya aktörer på fastighetsmarknaden, säger Marie Thelander Dellhag, VD på HFAB.

HFAB räknar med att upphandla byggprojektet under 2017 och att byggstart blir under 2018. Även Fastighets AB Tornet räknar med byggstart 2018 på sin del av projekt. Bostadsrätterna kommer att få en karaktär av stadsradhus.

-Vi har tidigare förvaltat en fastighets i Halmstad och upplever nu att Halmstad verkligen är på gång. Våra ambitioner i Halmstad sträcker sig mycket längre än detta första fastighetsprojekt, säger Göran Wendel, VD på Fastighets AB Tornet.

För mer information eller frågor, kontakta:
Marie Thelander Dellhag, VD HFAB, 0703 65 91 20 marie.dellhag@hfab.se
Göran Wendel, VD Fastighets AB Tornet, 0705-56 57 59 goran.wendel@tornet.se