Pressmeddelande2018-12-12

HFAB och Hyresgästföreningen överens – 1,5 procent höjning

Förhandlingarna är nu klara mellan Halmstads Fastighets AB (HFAB) och Hyresgästföreningen (HGF). Från och med 1 januari 2019 höjs hyrorna med 1,5 procent för lägenheter och lokaler med HGF-klausul.

De senaste tre åren har parterna inte kommit överens. Hyreshöjningen har då avgjorts via Hyresmarknadskommittén. I år lyckades parterna tillsammans komma överens redan i början av december.

- HFAB har varit oerhört professionellt förberedda samtidigt som de haft förståelse och lyssnat på våra argument. Vi arbetar för rimliga och rättvisa hyror och som alltid innebär förhandlingen en avvägning mellan fastighetsägarens behov och hyresgästernas intressen. Vi är glada att, i samförstånd, nu nått en uppgörelse i en förhandling som präglats av ett gott klimat där båda sidor fått komma till tals och blivit lyssnade på säger Peter Olsén, förhandlare, Hyresgästföreningen.

HFAB äger och förvaltar ungefär 10 000 lägenheter i Halmstads kommun, vars hyresgäster Hyresgästföreningen är med och förhandlar hyrorna för. Hyreshöjningen aviseras på januari månads hyror.
- Både vi och Hyresgästföreningen startade förhandlingen med ambition att vi skulle gå i mål. Hyresgästföreningen är kompetenta och sakliga och vi har stor förståelse för deras argument där de tar in både lokala och regionala perspektiv i samtalen. Nu har vi hittat en lösning som båda parter är nöjda med, säger Jonas Stark, ekonomichef på HFAB, och Peter Olsén tar vid:
- HFAB är ett fastighetsbolag med ett långsiktigt tänkande som tar ansvar för sina hyresgäster. De investerar och bygger nytt såväl som underhåller befintligt bestånd. Uppgörelsen ger goda förutsättningar att fortsätta detta arbete.
- Nu fortsätter vårt goda samarbete med Hyresgästföreningen både inom systematisk hyressättning och på andra områden, säger Jonas Stark.

För ytterligare information: Jonas Stark 0727-450824 eller Peter Olsén 010-459 17 38.

Peter Olsén, Evalena Agertoft (HFG), Jonas Stark och Magnus Wall (HFAB) är överens om hyran. Kontakta lina.keilo@hfab.se för fri användning av ovan bild.