Pressmeddelande2018-02-09

HFAB polisanmäler oriktiga hyresförhållande

- I vårt systematiska arbete mot oriktiga hyresförhållande har vi byggt in kontrollpunkter som reagerar på vissa normavvikelser. Att vi avslöjade det här visar att vi är på rätt spår i vårt arbete, säger Helene Blomberg, chef för affärsområde hyresgäster hos HFAB.

HFAB började arbeta systematiskt mot oriktiga hyresförhållande under försommaren 2015 efter närmare ett halvt år av förberedelser. Sedan dess har närmare 150 lägenheter frigjorts för uthyrning på den ordinarie bostadsmarknaden.

- Den svarta hyresmarknaden riskerar att bli ett samhällsproblem. Vi vill att våra hyresgäster ska veta vilka deras grannar är och kunna känna sig trygga när de bor hos oss, fortsätter Helene Blomberg.

Bristen på bostäder är en viktig orsak till att oriktiga hyresförhållanden förekommer. HFAB har under senare år ökat nyproduktionstakten och har under 2018 omkring 700 lägenheter under produktion.

- Vi har identifierat tre viktiga faktorer för att hyresmarknaden i Halmstad ska fungera. För det första ska så många som möjligt ha möjlighet att hyra en bostad. Därför ändrade vi våra uthyrningsregler och sänkte bl a inkomstkraven för några år sedan. För det andra måste det byggas fler bostäder och för det tredje måste vi aktivt arbeta för att förhindra oriktiga hyresförhållanden säger Helene Blomberg avslutningsvis.