Pressmeddelande2019-10-24

HFAB bygger 44 hyresrätter i Harplinge

HFAB:s styrelse har tagit beslut om nyproduktion av 44 hyresrätter i Harplinge. När kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott (KSU) godkänner markanvisningsavtalet kan nyproduktionen utmed Harplinge stationsväg upphandlas – och det på ett nytt sätt, klimatpåverkan av byggskedet kommer nämligen att ”viktas” i utvärderingen.

- Halmstad växer mot 150 000 invånare. I den målsättningen är det viktigt att vi utökar beståndet på ett sätt som minimerar påfrestningen på vår planet, säger HFAB:s styrelseordförande Jimmie Tschander och fortsätter:
- När jag tillträdde var ett av mina mål att medverka till att ta ytterligare steg mot att producera klimatsmart boende från första spadtag till färdig nyproduktion. I detta är de engagerade medarbetarna en förutsättning.

Förutom att en utvärderingsparameter i upphandlingen kommer att vikta klimatpåverkan under byggnationen är tanken att projektet också ska utreda möjligheterna kring ett separat system för att använda dagvatten för toalettspolning.
- I takt med att Halmstads invånarantal växer kommer vårt dricksvatten att behöva räcka till fler. Därmed känns det som ett naturligt steg att titta på flera lösningar för att nå hållbarhet, konstaterar Sandra Lindén, nyproduktionschef på HFAB.

Projektet kommer att få en omsorgsfullt planerad gårdsmiljö mellan hus och kringliggande fastighet. I dagsläget är två- och trerumslägenheter planerade. De kommer att kunna nyttjas på ett flertal funktionella sätt, med ambition att passa den lilla familjen såväl som den äldre målgruppen.
- Harplinge är en naturnära ort, med cykelavstånd till havet. Här trivs många och vi tror verkligen på ortens utvecklingspotential. Därför känns det fint med planerna på att kunna erbjuda fler hyresrätter på orten, säger HFAB:s VD Catharina Rydberg Lilja.

HFAB:s prelimnära tidplan för Harplinge stationsväg:
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott sammanträder: 12 nov 2019 Anbudstid: dec 2019 – jan 2020
Kontraktstecknande: feb 2020
Projektering, totalentreprenad: feb 2020 – juli 2020
Byggnation: aug 2020 – dec 2021
Inflyttning: årsskiftet 2021/2022

För mer information:
Catharina Rydberg Lilja, VD HFAB, 0722 312696
Sandra Lindén, nyproduktionschef på HFAB, 0767 898402