Pressmeddelande2019-10-10

HFAB-samarbete prisas för smarta lägenheter

Halmstads kommun tilldelades i går kväll pris för mest samhällsnyttiga e-tjänst på e-förvaltningsdagarna i Stockholm. HFAB har, tillsammans med Halmstads kommuns hemvårdsförvaltning och Halmstads stadsnät, utvecklat digitala äldrelägenheter och prisades i går kväll för detta initiativ i konkurrens med ett 50-tal andra bidrag.

- Denna typ av samarbeten kommer att bli ännu viktigare framöver, när det gäller att vi som bolag och kommun ska hänga med och utveckla relevanta tjänster för framtiden. Just nu är jag dessutom väldigt glad och stolt, hälsade HFAB:s VD Catharina Rydberg Lilja direkt efter prisutdelningen. Satsning på smarta hem för äldre har alltså skett i samverkan med det kommunala bostadsbolaget HFAB, Halmstad Stadsnät och Halmstads kommuns hemvårdsförvaltning. Det är ett samarbete som kommer att växa framöver.

Halmstads första digitala äldrelägenheter hade första inflyttning förra året, i Getinge. I dessa lägenheter erbjuds ett basutbud av tjänster som underlättar vardagen och gör hemmet säkert och mer tillgängligt. Det handlar till exempel om automatiska brandlarm, automatisk ledbelysning på väggarna som underlättar nattliga promenader, ett digitalt tittöga så att man kan se och kommunicera med den som ringer på dörren utan att öppna, och digitala lås där man kan styra rättigheter till olika dörrar.
Planen är att man framöver ska kunna lägga till fler tjänster och lösningar utifrån hyresgästernas behov.

Att just äldrelägenheter blev först ut som ”testpilot” gör att den moderna tekniken kan nyttjas som komplement i vården. Detta ökar förutsättningarna att ta hand om patienter i deras egna hem. Sensorer kan till exempel möjliggöra för vårdpersonal att förstå patientens aktuella medicinska situation och på så sätt kunna vidta åtgärder.

För mer information:      
Catharina Rydberg Lilja, VD HFAB, 0722 312696
Erik Ahlström, projektledare HFAB, 0705 173517

Motiveringen till vinsten lyder:
Halmstads kommun, har det byggts digitaliserade lägenheter för äldre. Alla lägenheter som byggs utrustas med ledbelysningar på väggar, digitala tittögon, spisvakt och automatiska brandlarm e.tc. Syftet med lägenheterna är att öka trygghet och skapa bättre förutsättningar för äldre att kunna klara sig själv och bo kvar längre i sitt hem. Digitaliseringen frigöra behovet av personal vilket gör att man kan lägga mer tid på kärnverksamhet och på alla de som behöver hjälp allra mest.

Om e-diamond award:
På eFörvaltningsdagarna i Stockholm den 9-10 oktober utses den organisation som under året bäst erbjudit medborgare, företag och den egna organisationen nya möjligheter genom att etablera samhällsnyttiga e-tjänster. Med priset belönas myndigheter, landsting och kommuner som skapat nytta för framtidens eMedborgare. Priset är instiftat av publikationen Offentliga Affärer och målsättningen är att bidra till att Sverige blir ett föregångsland inom området e-förvaltning och digitalisering, lokalt, regionalt, nationellt och globalt.