Pressmeddelande2020-04-14

Byggstart av 44 nya hem i Harplinge

HFAB bygger 44 hyresrätter i Harplinge. Bostadsbolaget har tecknat avtal med NCC som totalentreprenör för byggnationen. Inkomna anbud har utvärderats på pris och på byggnationens klimatpåverkan. – Slimmade konstruktioner, återvunnet material och ”grön” betong är några av de positiva effekter som det nya upphandlingssättet inneburit berättar projektledare Mats Nilsson.

Lägenheterna kommer att byggas utmed Harplinge Stationsväg. Fyra huskroppar binds samman två och två av gemensam entré, tvättstuga och hobbyrum. Av de 44 lägenheterna blir 30 stycken två rum och kök och 14 stycken blir tre rum och kök.
– Byggstart sker till hösten 2020 och preliminär inflyttning planeras till slutet av 2021, säger Mats Nilsson och fortsätter:
– Vi ser fram mot samarbetet med NCC och hoppas på en utveckling och kompetenshöjning kring frågor som rör klimatpåverkan vid nyproduktion. Detta kommer vi alla att få nytta av i framtida projekt.

Mats Nilsson vill också framhäva den omsorgsfulla och vackra arkitekturen samt de välplanerade lägenheterna i Lynghusen. Namnet Lynghusen, som projektet kommer att kallas, kommer från fastighetens namn; Lyngåkra. Lyng är det gamla namnet för ljung.
– Vår ambition är att husen skapar mervärde, inte bara för hyresgästerna utan även för hela Harplinge som samhälle, säger Mats Nilsson.

För mer information:
Mats Nilsson, projektledare HFAB, 035-13 83 95 / mats.nilsson@hfab.se