Pressmeddelande2020-01-22

Förväntad byggstart för HFAB i Fyllinge till sommaren

HFAB har tecknat avtal med Serneke som därmed får i uppdrag att uppföra fastighetsbolagets kommande nyproduktion i Fyllinge. När bygglov tilldelats kommer HFAB att bygga 74 hyresrätter fördelade i två fastigheter inom ett helt nytt bostadsområde.

HFAB-lägenheterna kommer att utgöra en del av ett nytt bostadsområde i Fyllinge, som ligger vid det natursköna jordbrukslandskapet mot gårdarna Karlslund och Haga. Bostadsområdet, där HFAB kommer att bygga på två fastigheter, kompletterar de befintliga bostadsområdena i Fyllinge.
- Lägenheterna fördelas mellan storlekarna ett till fyra rum och kök. Merparten blir två- och trerummare och fastigheterna blir tre och en halv våningar med loftgång. Hiss kommer att finnas, säger Tuve Knutsson som är ansvarig projektledare på HFAB.

Inom hela området är det planerat för sammanlagt 350 nya bostäder av blandade typer och upplåtelseformer. Här kommer också att erbjudas äldreboende, förskola, nytt torg och parkområden. Fokus riktas mot cykel- och gångtrafik. I HFAB:s projekt kommer en så kallad ”klimatberäkning” att utföras.
- Vi tar hjälp av Serneke för att göra en beräkning för byggnationen, detta är en del i HFAB:s hållbarhetstänk mot ett minskat klimatavtryck, förklarar Tuve Knutsson.

Målsättningen är att byggstart sker sommaren 2020 för att nå preliminär inflyttning i början av 2022. HFAB har ansökt om bygglov hos Halmstads kommun. Kontraktssumman för det tecknade totalentreprenadsavtalet med Serneke uppgår till 89 miljoner kronor.
- Vi ser HFAB som en viktig kund, som vi dessutom redan har fått förmånen att uppföra bland annat kvarteret Borgen och kvarteret Järnmalmen tillsammans med. Det känns därför extra kul att vi nu kan fortsätta samarbetet som bidrar till ännu fler bostadsmöjligheter i Halmstad, säger Viktor Nagenius, arbetschef på Serneke.

För mer information:
Tuve Knutsson, projektledare HFAB, 035-138397 / tuve.knutsson@hfab.se
Viktor Nagenius, arbetschef Serneke, 035-2607201 / viktor.nagenius@serneke.se