Pressmeddelande2020-06-24

HFAB satsar på lekplatser i beståndet

Klätterhus, karuseller, fotbollsmål, kanor… HFAB satsar på lekplatserna inom beståndet. De ska bli ännu mer lekvänliga nu när fler än vanligt kommer att tillbringa semestern på hemmaplan.
– Det känns bra att vi har utrymme att göra detta nu, när det kanske behövs ännu lite mer än i ”vanligare” tider, säger Per Lidetun, fastighetsförvaltningschef.

Redan under maj har HFAB:s hyresgäster och andra närboende kunnat se, och ta del av, de förändringar och nyheter som skett på vissa av HFAB:s lekplatser. På Mickedala har ett bollplank ersatts av två riktiga fotbollsmål med nät. På Linehed har flera nya redskap tillkommit. Dessutom har 14 nya gungställningar monterats på olika håll i områdena.
– Efter en inventering av våra lekplatser har vi kunnat utgå från vad som behöver förändras och förbättras. Det har medfört att vi tagit fasta på en hel del roliga nyheter, säger Johanna Karlsson, teknisk förvaltare.
HFAB har också sett till att ta vara på bänkar som blivit över och omplacerar lekredskap.
– Det är allas vårt ansvar att agera hållbart när vi kan. Ett lekredskap som, till exempel, behöver stå på en större yta ska ju inte förkastas utan bara få en ny plats, förklarar Johanna vidare.
Senare i sommar ser bostadsbolaget fram emot att kunna bjuda in till en invigning. Den är planerad i augusti för en hinderbana på Klackerup. Tanken med invigningen är också att med engagemang från hyresgästers barn att få fram fler idéer till kommande insatser på lekplatser runt om i bostadsbeståndet.
– Vi vill bjuda in till en utomhusstund vid den nya hinderbanan. Då hoppas vi att vi kan ses, med distans, och att de barn som vill bidra med sina teckningar av önske-lekplatser får möjlighet till det. Det kan bli ett härligt sätt att avrunda sommaren, avslutar Per Lidetun.

Kom och träffa Johanna och Per på en av lekplatserna:
Ring HFAB:s pressnummer på 035-140233, så bokar vi en tid.


HFAB:s utomhus- och lekplatssatsning 2020:

SATSNING
GENOMFÖRANDE
PLATS

Nya gungor

Vår 2020

Andersberg
Linehed
Klotet
Bäckagård
Centrum
Åled
Landfästet
Gustavsfält

Lekstuga och gungpiga

Försommar 2020

Mosaikplatsen 4

Klätterhus med kana

Försommar 2020

Keramikplatsen 2

Redskap till sandyta och karusell

Försommar 2020

Linehedsvägen 55

Lekhus

Försommar 2020

Linehedsvägen 29

Två fotbollsmål

Försommar 2020

Mickedala

Hinderbana, gunga, släntkana

Sommar 2020

Klackerupsgatan 17-23

Lek med trafiktema

Höst 2020

U-gården Andersberg

Nya skyltar

Pågår 2020

Samtliga områden

Närområde lekplatser

Pågår 2020

Bäckagård