1 december 2016

Bonusfonden blir Underhållsfonden från 1 mars

1 mars 2017 lanseras Underhållsfonden. Den kommer att ersätta dagens Bonusfond och blir lägenhetsbunden istället för hyresgästbunden. För dig som bor kvar i din lägenhet innebär detta ingen förändring av fondsaldot.

Gör om hemma fr o m 1 mars

1 mars 2017 blir Bonusfonden en Underhållsfond som är lägenhetsbunden istället för hyresgästbunden. För dig som bor kvar i din lägenhet innebär detta ingen förändring av fondsaldot. Fonden blir enklare att använda och säkerställer att rätt underhåll genomförs i rätt lägenhet.

Bonusfonden blir en underhållsfond

Fondsystemet kommer alltså att finnas kvar men i samband med övergången till lägenhetsbunden fond den 1 mars 2017 byter vi också namn till Underhållsfond. Du avgör själv när du vill att underhållet utförs och det är du som påverkar vilket underhåll som ska göras, inom ramen för fondens regelverk.

Förändringarna träder i kraft 1 mars 2017. Det innebär att det nuvarande regelverket för Bonusfonden gäller för befintliga hyresgäster och för alla som tecknar nytt lägenhetsavtal till och med 28 februari oberoende om när inflyttning sker. Detta gäller även vid lägenhetsbyten. 1 mars övergår Bonusfond till Underhållsfond för samtliga lägenheter som idag har en Bonusfond.

Underhållsfondens saldo är knutet till lägenheten

Den stora förändringen med lägenhetsbunden fond är att fondsaldot är knutet till lägenheten och stannar därför kvar i lägenheten den dagen du flyttar ut. På så sätt vill vi säkerställa att rätt underhållssaldo finns i varje lägenhet utifrån den aktuella lägenhetens underhållsbehov. Det innebär att om tidigare hyresgäst inte använt Underhållsfonden för att göra om hemma så får nästkommande hyresgäst tillgång till lägenhetens fondsaldo. Om du flyttar från en lägenhet hos HFAB till en annan lägenhet hos oss flyttas inte fondsaldot med utan du får istället använda det fondsaldo som är knutet till din nya lägenhet.

Underhållsfonden har ett saldo

Du kommer precis som idag kunna använda din lägenhets fondsaldo för att beställa golvbyte eller målning/tapetsering av väggar. Med Underhållsfonden kommer det att bli enklare för dig som är hyresgäst att använda fonden eftersom nuvarande Bonusfond utgörs av två delar; grundplåt och disponibel del där olika användningsregler gäller för dessa. Istället kommer Underhållsfonden att ha ett samlat fondsaldo som kan användas för allt sortiment som erbjuds via Underhållsfonden.

Ingen hyresrabatt vid full fond

Underhållsfonden blir full om fondsaldot inte används under en period på 14 år. Eftersom Underhållsfonden är avsedd för underhåll som ska genomföras kommer full fond inte längre att innebära en hyresrabatt. Så snart underhåll beställs från en fond med fullt saldo kommer avsättningar återigen att göras.

I samband med övergång till Underhållsfond införs ytterligare regel- och sortimentsförändringar i syfte att möta hyresgästernas efterfrågan på sortiment samt för att få fina och väl underhållna lägenheter:

Förändringar som införs 1 mars

  • Kontantinsatser tas bort. Det innebär att vid beställning av hyreshöjande val kommer kontantinsats inte debiteras hyresgästen utan betalning sker genom hyreshöjning.
  • Sortiment som kan beställas via Underhållsfonden är målning och tapetsering av väggar, slipning/byte av golv, innerdörrar, bänkskiva och sprutmålning av köksluckor.
  • Badrumsmöbler, handdukstork, kakel till kök, lysrörsarmatur, extra låstitthål och extra eluttag är standardhöjande enligt bruksvärdessystemet och erbjuds därför fortsättningsvis som hyreshöjande val.

Förändringar som införs under 2017 där datum ännu inte är fastställt:

  • HFAB lanserar ett kökspaket.
  • Vitvarusortimentet utökas med rostfria köksvitvaror, kombitvättmaskin, kolfilterfläkt och induktionshäll.
  • Ytterligare sortimentsutökningar kan komma att presenteras.

Exempel

Eva bor i en tvåa hos HFAB på Fågelvägen, Vårhem, sedan fem år tillbaka. När Eva flyttade in var lägenheten nyligen målad och hon har därför inte använt lägenhetens fondsaldo som nu uppgår till 11 152 kronor.

Eva ska snart bli sambo och har fått ett nytt lägenhetsavtal med HFAB. Den nya lägenheten, en trea på Maratonvägen, Öster, har ett fondsaldo på 20 360 kronor. Från den dag som Eva tecknade avtalet på Maratonvägen får hon använda den lägenhetens Underhållsfond. Eftersom ena sovrummets tapeter är solblekta och parkettgolvet har många märken beställer Eva omtapetsering i sovrummet och slipning av parkettgolvet genom Underhållsfonden. Hon förbrukar då 19 800 kronor.

Niklas blir nästa hyresgäst, i Evas tidigare lägenhet, på Fågelvägen. Från att han skriver på lägenhetsavtalet får han möjlighet att använda lägenhetens Underhållsfond, som alltså uppgår till 11 152 kronor. Niklas tycker att väggarna fortfarande är i fint skick, men vill ha en fondvägg i vardagsrummet för att få lägenheten mer personlig. Han är händig och nyttjar Underhållsfonden till att hämta två egenvalda tapetrullar och planerar tapetsera sin fondvägg själv. Lägenhetens Underhållsfond består nu av 10 090 kronor.

Obs! Angivna priser är exempel och kan variera.

Bobutiken, Fredrik Ströms gata 6

Måndag, tisdag, torsdag och fredag    11.00-17-00
Onsdagar    11.00-18.00

 

Under juni, juli och augusti är Bobutiken öppen måndag-fredag 11.00-16.30

    

Bobutiken nås säkrast på telefon kl 9.00-11-00. Skicka gärna e-post: underhallsfond@hfab.se