22 mars 2017

Öppettider hos "Gör om hemma"

Från 27 mars öppnar Gör om hemma-avdelningen kl 13.00. Välkommen!

Felanmälan

Vad som ingår när det gäller felanmälan och underhåll framgår av ditt hyreskontrakt. I många fall står du som hyresgäst själv för det inre underhållet i lokalen. Här söker du fram din adress för att kontakta din husvärd och lämna en felanmälan.