1 december 2016

Bonusfonden blir Underhållsfonden från 1 mars

1 mars 2017 lanseras Underhållsfonden. Den kommer att ersätta dagens Bonusfond och blir lägenhetsbunden istället för hyresgästbunden. För dig som bor kvar i din lägenhet innebär detta ingen förändring av fondsaldot.

Felanmälan

Vad som ingår när det gäller felanmälan och underhåll framgår av ditt hyreskontrakt. I många fall står du som hyresgäst själv för det inre underhållet i lokalen. Här söker du fram din adress för att kontakta din husvärd och lämna en felanmälan.