Förändringar av lokal

Vill du göra förändringar i lokalen, kontakta vår förvaltare för en diskussion. För att, till exempel, sätta upp en skylt krävs bygglov och ett godkännande från HFAB.