22 mars 2017

Öppettider hos "Gör om hemma"

Från 27 mars öppnar Gör om hemma-avdelningen kl 13.00. Välkommen!

Vad ingår?

Vad som ingår i hyran framgår av hyresvillkoren i hyresavtalet. Hyran regleras vanligtvis med index, vilket innebär att höjningen är kopplad till KPI (konsumentprisindex).