1 december 2016

Bonusfonden blir Underhållsfonden från 1 mars

1 mars 2017 lanseras Underhållsfonden. Den kommer att ersätta dagens Bonusfond och blir lägenhetsbunden istället för hyresgästbunden. För dig som bor kvar i din lägenhet innebär detta ingen förändring av fondsaldot.

Vad ingår?

Vad som ingår i hyran framgår av hyresvillkoren i hyresavtalet. Hyran regleras vanligtvis med index, vilket innebär att höjningen är kopplad till KPI (konsumentprisindex).